המוניטור היא מערכת הבקרה של מבחני אונליין. באמצעות המוניטור ניתן לנטר את פעילות הסטודנטים בזמן הבחינה, להוסיף הערות, לענות על שאלות ולצפות בתצוגה מקדימה של המבחן.


בין הפעולות האפשריות לביצוע:

- ניהול נבחנים: מעקב אחר סטטוס הנבחן, אימות נבחנים, הארכות זמן אישיות, הסרת/הוספת מגבלות , אישור כניסה מחדש לבחינה ועוד

- התכתבויות: הודעות כלליות, הודעות לשאלה, צ'ט פרטי, הודעות משגיח. ראו פירוט במדריך המפורט על ניהול הודעות בבחינה מקוונת

- עדכון הגדרות בחינה ושינויים שונים: תלוי מוסד וסוג המבחן ניתן לבצע שינויים מסויימות להגדרות הבחינה וכן שינוי נספחים

- בקרת זמן אמת והתראות חיות: קבלת התראות חיות ממערכת הAI על חריגות תמונה או קול של הנבחנים ואפשרות צפייה בזמן אמת בנבחנים הרלוונטיים


תוכן עניינים
כניסה למוניטור

כניסה למוניטור מתאפשרת לאחר שהבחינה הופקדה ואושרה. הכניסה למוניטור נעשית דרך רשומת הבחינה בכספת וכל מי שמשוייך לבחינה יוכל לפתוח את המוניטור.

כדי להכנס למוניטור של בחינה, סמנו (אין צורך לנעול) את הבחינה הרלוונטית, לחצו על תפריט פעולות --> מוניטור אונליין


המסך הראשי

המוניטור מחולק לארבע לשוניות:
1. מידע אודות הבחינה

2. משתתפים

3. הודעות

4. תצוגה מקדימה של הבחינה
מידע על הבחינה

בלשונית זו ניתן לראות את כל ההגדרות הבסיסיות של הבחינה. ההגדרות במסך זה הן לקריאה בלבד מלבד השדות שמופיע לצידן אייקון של עפרון, שמשמעותו אפשרות עריכה.
דוגמה לשדות הניתנים לעריכה: הארכת זמן, חסימות IP, בדיקות חומרה ועוד.

השינויים שנעשים בלשונית זו תקפים לכל הסטודנטים בבחינה. 

הכפתורים:"נסה לייצא שוב", "הגשה מאוחרת" ו"צור דמו" מיועדים לצוותי תמיכה טכנית.

משתתפים

בלשונית זו ניתן לקבל מידע על כל אחד מן הסטודנטים המשוייכים לבחינה. להלן רשימת העמודות המופיעות בטבלה בחלוקה לפי נושאים:

פרטים אישיים

מזהה נבחן, מזהה סטודנט (במוסדות מסוימים שני השדות מציגים תעודת זהות ובמוסדות אחרים מופיעה ת.ז, מספר סטודנט או שם משתמש), שם מלא, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. לחיצה על העין תציג את הנתון הרלוונטי.


מגבלת זמן התחלת בחינה

בשדה זה ניתן להגדיר מגבלה ל"כניסת מאחרים", כלומר, כמה זמן אחרי שעת תחילת הבחינה ניתן עדיין להכנס. שדה זה מוגדר עבור כל הבחינה (כלל הסטודנטים) ובזמן אמת, במוניטור ניתן, במקרה הצורך, לשנות את זמן הכניסה עבור סטודנט ספציפי. 


כדי לשנות את זמן התחלת הבחינה לסטודנט ספציפי, לחצו על אייקון העפרון ברשומת הסטודנט, ובחלון שנפתח, בחרו את זמן הכניסה המאוחרת ולחצו על החל:


סטטוס מבחן

 • טרם התחילו: סטודנטים שעוד לא התחברו כלל למבחן.
 • התחברו אך טרם התחילו: סטודנטים שהתחברו, נמצאים בשלבים המקדימים לבחינה, כגון אימות או בדיקת חומרה, אבל עוד לא התחילו את המבחן עצמו. 

הנבחנים יוכלו להתחבר למבחן 30 דקות לפני זמן תחילת הבחינה עצמה. להכנס למבחן עצמו ומענה על שאלות, יוכלו רק בשעת ההתחלה.

 • פעילים: סטודנטים אשר ברגעים אלה עונים על השאלות של הבחינה
 • מנותקים: סטטוס זה עשוי להופיע מכמה סיבות: 
  1. האינטרנט של הסטודנט נותק
  2. סטודנט בחר לוותר על הבחינה
  3. הסטודנט יצא באמצע הבחינה ללא הגשה
 • הגישו מבחן: סטודנטים שסיימו את הבחינה ולחצו על הגש בחינה. אחרי לחיצה על הגשת בחינה, אין אפשרות לחזור אחורה לבחינה אלא על ידי אישור משגיח/מרצה
 • ממתין להתחברות מחדש: כאשר סטודנט מנתק מהמערכת לפני הגשת הבחינה ומנסה להתחבר מחדש, עליו לבקש אישור להתחברות מחדש. לאחר שהסטודנט מבקש את האישור, יופיע הסטטוס ממתין להתחברות מחדש במוניטור. כדי לאשר או לדחות, לחצו על סימן העפרון, בחרו את התשובה הרלוונטית ולחצו על להחיל. לפרטים נוספים על התחברות מחדש, לחץ כאן
 • נדחו באימות: כאשר מוגדר בבחינה אימות על ידי צילום תמונה ות.ז יתכן מצב שבו משגיח/ה לא מאשרים את התמונות ששלח הסטודנט וכתוצאה יופיע הסטטוס נדחה באימות. סטודנט שנדחה באימות לא יכול לעשות את הבחינה ועליו לפנות למדור בחינות של המוסד


שימו לב!
מעל טבלת המשתתפים ניתן לבצע סינון לפי כל אחד מהסטטוסים שתוארו לעיל, הסינון מתבצע על ידי לחיצה על המלבן של כל סטטוס

אימות

במוניטור ניתן לאשר או לדחות נבחנים על סמך סוגי אימות שונים.

סוג אימות 

-  אימות על ידי מצלמה כאשר הסטודנט מצלם צילום פנים ות.ז ושולח למשגיח

-  אימות ידני על ידי קוד המופיע במוניטור בלשונית המידע (את סוג האימות שנקבע מראש, ניתן לשנות פרטנית לסטודנט בלחיצה על כפתור העפרון)

סטטוס אימות

 אם בשדה סוג אימות נבחר אימות פנים ות.ז.אז בשדה הסטטוס יופיע אחד מהבאים:
א.טרם העלה תמונות - המערכת ממתינה שהסטודנט יצלם וישלח את התמונות לאימות

ב. ממתין לאימות - הסטודנט העלה תמונות וכעת המשגיח צריל להכנס ולאמת או לדחות

ג. מאומת - משגיח אישר את התמונות 

ד. נדחה - הסטודנט לא עבר את שלב האימות

סטטוס אימות חדר בחינה

אם הוגדר אימות חדר בחינה, על הסטודנט לבצע צילום וידאו של סביבת העבודה שלו (360) ולשלוח למשגיח לאימות. ניתן להגדיר באופן גורף לכל הסטודנטים ולשנות את ההגדרה לסטודנט מסוים על ידי שימוש בלחצן העפרון.

סטטוס אימות מיקום מצלמה

במידה והוגדר שימוש במצלמה שניה, הסטודנטים ישתמשו באפליקציה של tomax כדי למקם את המצלמה כך שתצלם את אזור העבודה שלו.
לפרטים נוספים על השימוש במצלמה שנייה, לחץ כאן


יציאה לשירותים

בעמודה זו ניתן לאשר או לדחות בקשות של סטודנטים לצאת לשירותים. סטודנט ששלח בקשה ליציאה לשירותים יופיע בעמודה זו בסטטוס ממתין לאישור. בלחיצה על עפרון העריכה יופיע החלון הבא:

בחלון זה יש לבחור אם לאשר לסטודנט את הבקשה, לדחות אותה או לטפל בהמשך.


בדיקות חומרה מנוטרלות

בזמן ההתחברות של סטודנט לבחינה, המערכת יכולה לבצע בדיקות חומרה שונות כגון: ריבוי מסכים, מקרופון, מצלמה. במידה והבדיקות אינן רלוונטיות או שיש בעיה נקודתית אצל סטודנט ניתן לנטרל את הבדיקה.
שימו לב שבעמודה מה שמסומן קובע אלו בדיקות חומרה לא יתבצעו


זמנים

נושא הזמנים מחולק בטבלה לשלושה חלקים:

שעת תחילת הבחינה: השעה בה הסטודנט מתחיל לענות על השאלות

זמן סיום המבחן: הזמן שבו הבחינה תסתיים באופן אוטומטי אם הסטודנט לא יגיש את הבחינה לפני. זמן הסיום כולל תוספות זמן

זמן הגשה: הזמן בו הסטודנט מגיש ידנית את הבחינה


הקראה/השמעה

בעמודה זו מופיעה אינדיקציה מי מהסטודנטים זכאי לשמוע הקלטות של השאלות. אין אפשרות לשנות את ההגדרה מתוך המוניטור ונתוני הזכאות מגיעים ממערכת המידע של המוסד.
השמעת השאלות והתשובות באנגלית, לזכאים , מובנת במערכת ומתבצעת על ידי מנגנון Text to speech; השמעת שאלות ותשובות בשפות אחרות תלויה במוסד, בין אם על ידי הקלטה ובין אם על ידי שילוב של מערכת Text to speech  לשפות שונות.


הארכת זמן

הארכת זמן קבועה לבעלי זכאות

נתון המגיע ממערכות המידע של המוסד. הארכת זמן זו תופיע באחוזים מזמן  הבחינה הכולל.

הארכת זמן ידנית

הארכה הניתנת בזמן הבחינה, לפי הצורך לסטודנטים מסוימים.

למתן הארכת זמן פרטנית בזמן הבחינה, לחצו על לחצן העריכה, הזינו את מספר הדקות שתרצו להוסיף ולחצו על להחיל. 

במידה והבחינה בנויה מחלקים, ניתן יהיה לתת תוספת זמן לכל חלק בנפרד.הגשה

המערכת מציגה מידע לגבי הגשת הבחינה, הגשת סריקות והגשת קבצים נוספים וכמו כן ניתן גם להסיר הגשה כדי לאפשר הגשה חוזרת במקרה הצורך


סוג הגשה

כל עוד הסטודנט לא הגיש וזמן הבחינה לא נגמר, יופיע בשדה זה "טרם הגיש" במידה והסטודנט סיים את הבחינה לפני הזמן והגיש, יופיע "ידנית" ובמידה ונגמר הזמן ובוצעה הגשה אוטומטית על ידי המערכת, יופי "אוטומטית"


הגשת סריקות וכמות סריקות

במבחנים עם שאלות פתוחות יש למרצה אפשרות לאפשר לסטונטים להוסיף לתשובות של שאלות פתוחות דפים סרוקים. סריקת הדפים מתבצעת לאחר ההגשה באמצעות האפליקציה של תומקס. בעמודות אלה ניתן לראות האם הוגשו סריקות ואם כן, כמה עמודים נסרקו.


כמות קבצים שהועלו

במבחנים מסוימים יכול המרצה להוסיף לשאלה פתוחה קובץ excel עליו יוכל הסטונט לעהוד בזמן הבחינה. בעמודה זו ניתן לראות כמה קובצי excel נוספו להגשה של הבחינה.


הסרת הגשה

במקרים מסוימים, כמו למשל כשסטודנט מגיש את הבחינה בטעות, ניתן לבצע הסרת הגשה ולאפשר לסטודנט להכנס שוב לבחינה. כדי להסיר הגשה, יש ללחוץ על הלחצן הסר הגשה ברשומה של הסטודנט. הסטונט יוכל להמשיך מאותה נקודה שבה הגיש.


שאלות שנענו

בעמודה זו ניתן לראות את אחוזי המענה לשאלות של כל סטודנט. מעמודה זו ניתן לקבל אינדיקציה לגבי מצב ההתקדמות של הסטודנטים ביחס לזמן שנשאר ולשקול הארכת זמן.


ציון

בעמודה זו ניתן לראות את הציון שקיבל הסטודנט על השאלות הסגורות בלבד. יש לשים לב שמדובר בציון אוטומטי ולתצוגה עבור המשגיח/מרצה בלבד, על פי התשובות הנכונות שהוגדרו בעת יצירת המבחן. ניתן לבצע שינויים לחלוקת הניקוד ולתשובות הנכונות במערכת התומגרייד לבדיקת המבחנים (כמו כן בדיקת השאלות פתוחות במידה וישנן)


השגחה - Proctoring

התכונה של השגחה אינה פעילה תמיד אלא רק במידה והופעלה (על פי בקשת הלקוח). התכונה של השגחה מאפשרת הפעלת מנגנון שמצלם ומקליט את הסטונט בזמן ביצוע הבחינה, מעלה את הנתונים למערכת ומייצר דוח אירועים.

סוג השגחה 

בעמודה זו ניתן לראות איזה סוג השגחה נבחר עבור הבחינה ולשנות במקרה הצורך. ניתן לבחור בין הקלטת הנבחן על ידי המצלמה, הקלטת תצות מסך הנבחן ו/או המצלמה נוספת.

ניקוד אמינות 

בעמודה זו ניתן לראות את הניקוד שניתן לסטודנט על פי הניתוח של האירועים שנוצרו בזמן המבחן. הניתוח הוא אוטומטי.
לחצו על העפרון כדי להכנס לדוח האמינות של הסטודנט, לצפות באירועים ובסרטונים.


סטטוס טיפול אמינות

 בעמודה זו ניתן לראות את הסטטוס שנבחר לכל סטודנט לאחר מעבר על דוח האמינות. ניתן לשנות את הסטטוס בתוך דוח האמינות


ניהול עמודות

טבלת המשתתפים מכילה הרבה עמודות שלא כולן רלוונטיות לכל המבחנים ולכל המשתמשים. כל משתמש יכול להכנס לניהול עמודות ולבחור אילו עמודות להציג ואת הסדר של העמודות. לפתיחה של מסך ניהול עמודות, לחץ על גלגל השיניים ניהול עמודות


הודעות והתכתבות עם הנבחנים

 למידע מפורט על הודעות במוניטור לחצו כאןתצוגה מקדימה של בחינה

לשונית תצוגה מקדימה של המבחן מאפשרת למרצה/משגיח לצפות במבנה של המבחן כפי שהסטודנט רואה אותו. במבחנים מעורבלים, הגרסה שמוצגת בתצוגה המקדימה היא של המבחן המקורי כפי שנוצר על ידי המרצה.(1) חלקי המבחן (2) נווט השאלות (3) ניקוד לשאלה (4) Xימן לשאלה שהמרצה הוסיף לה הערה (5) סימן לקיבוע של שאלה (6) סימון תשובה נכונה (7) תצוגות אפשריות


תצוגת נספח

בלשונית זו ניתן לראות את כל הנספחים שהועלו לבחינה וניתן גם להעלות נספחים נוספים. כל הנספחים צריכים להיות קבצים מסוג PDFתצוגת פתיח

בתצוגה של הפתיח של הבחינה ניתן לראות את הפרטים הבסיסיים של הבחינה. בבחינה שאין לה פתיח, לשונית זו לא תופיע.תצוגת קבצי אקסל

בשאלות אליהן צורף קובץ אקסל יופיע לחצן קובץ אקסל למענה. בלחיצה על הלחצן ניתן לראות את הקבצים המצורפים ולפתוח אותם.  אין אפשרות לשנות את הקובץ. כל שינוי ישמר במחשב המקומי ולא יהיה חלק מהבחינה