*מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לגברים ונשים כאחדהשגחת מצלמה שנייה מאפשרת לנטר את הנבחנים מזוית נוספת והשגחה "חיה" מתוך מוניטור הבחינה על ידי צילום וידאו נוסף של הנבחן באמצעות הטלפון הנייד שלו.

* בהמשך יתווסף לתכונה זו גם מנגנון הניטור האוטומטי (AI) של תומקס


תוכןצד הנבחן

על הנבחן להתקין בטלפון הנייד את אפליקציית TomaEtest. באמצעות האפליקציה יתחבר למבחן על ידי סריקת ברקוד ויפעיל צילום וידאו הלוכד אותו ואת סביבתו. לחצו כאן לפרטים נוספים על התפעול בצד הנבחן


צד המוניטור (השגחה)

במידה והוגדר למבחן השגחת מצלמה נוספת יופיע במוניטור שדה נוסף המיועד לאימות מיקום מצלמה


כדי לאשר את מיקום המצלמה השנייה לחצו על כפתור העפרון ברשומת הנבחן.

מסך האימות ייפתח וניתן יהיה לראות את צילום המצלמה הנוספת:

יש לוודא שהצילום אכן לוכד את סביבת הנבחן כולל פלג גופו עליון ולפחות חלק מן המסך והמקלדת.


לחצני פעולה במסך האימות:

  • אימות - לאישור הנבחן
  • דחה - דחיית סופית של הנבחן
  • בקש וידאו נוסף - הודעה תשלח לנבחן כי יש לבצע שוב את תהליך אימות המצלמה השנייה (ב"בקשת וידאו נוסף" ניתן להוסיף הודעה מפורטת)


צד המוניטור (דוח אמינות)

צילום הנבחן על ידי הטלפון הנייד יתווסף לדוח האמינות הזמין בסיום הבחינה.

הצילום יתווסף מתחת לתצוגת צילום הפנים המובנה במערכת והניווט לאורכו מתבצע באמצעות פס הזמן של הסרטון הראשי