במידה וסטודנט יצא מן הבחינה ומעוניין לחזור אליה שוב יהיה עליו לקבל על כך אישור מן המשגיח. תהליך הבקשה והאישור מתבצעים באופן מלא מתוך המערכת.


להלן השלבים שיש לבצע בצד הסטודנט
יש לבצע את תהליך הכניסה למבחן מחדש:

1. לפתוח את תוכנת vix המותקנת על המחשב

2. במסך מזהה בחינה (Exam Identifier), להזין את המזהה שהתקבל בהודעה מתומקס ו/או מהמוסד

3. להזין את מזהה הסטודנט (או הזדהות מול מערכת מידע המוסד)

4. בשלב זה, יופיע המסך הבא, על הנבחן לבחור אם הוא מבצע את הבחינה מחוץ למוסד הלימודים או במסגרת כיתת מבחנים במוסד. 

  • עבור מבחן המתבצע מחוץ למוסד (לדוגמה בבית הסטודנט) יש ללחוץ על בקש אישור להתחברות חוזרת, ניתן לרשום למשגיח הערות לסיבת הבקשה


הסטודנט יקבל חיווי שעליו להמתין לאישור המשגיח. לאחר אישור המשגיח הוא יוכנס אוטומטית למסכי הכניסה הבאים.

  • עבור מבחן המתבצע בכיתת בחינות במוסד הלימודים ניתן לקבל קוד כניסה מחדש מהמשגיח

להלן השלבים שיש לבצע בצד ההשגחה (מוניטור הבחינה)
לאחר שליחת בקשת הסטודנט להתחברות זה יופיע עדכון במוניטור. ניתן יהיה לראות את העדכון במוניטור בלשונית משתתפים.
כדי לאשר או לדחות את בקשת הסטודנט/ית, יש לבצע את השלבים הבאים:
1. במוניטור, לשונית משתתפים, לחצו על כפתור הסינון ממתין להתחברות מחדש
* ניתן לסנן את הטבלה גם לפי "ממתין לפעולות"2. טבלת המשתתפים תציג רק את הסטודנטים אשר ממתינים להתחברות מחדש

3. בעמודה סטטוס מבחן לחצו על עפרון העריכה אשר בתוך התא

4. יופיע המסך הבא, בו יש לבחור האם לאשר או לדחות את בקשת הסטודנט/ית.


  • במידה ומדובר בבחינה בכיתת מחשבים ניתן להשתמש בקוד עבור כניסה מחדש למבחן. הקוד יופיע בלשונית "מידע אודות בחינה" תחת "סיסמא לשחרור סטודנט"* שימו לב לא להשתמש באופן התחברות מחדש זה עבור נבחנים בבית, מאחר והקוד אינו חד פעמי וניתן להעברה