בכל בחינה שמתקיימת אונליין, המרצה והמשגיח יכולים לתקשר עם הסטודנטים במספר דרכים.
התקשורת עם הסטודנטים מתבצעת מתוך המוניטור (מודול ניהול בחינת האונליין)


סוגי משתמשים

לשונית ההודעות משתנה על פי סוג המשתמש שמתחבר למערכת.

לנבחנים יש שתי אפשרויות לשליחת הודעות:

למרצה עבור שאלות הקשורות בתוכן הבחינה ולמשגיח עבור שאלות טכניות או מנהלתיות.

ממשק ההודעות משתנה על פי תפקיד המשתמש איתו התחברתם למערכת


לשונית הודעות (משתמש מסוג מרצה)

כדי להכנס ללשונית ההודעות ולתקשר עם הסטודנטים המחוברים לבחינה, הכנסו למוניטור ולחצו על לשונית הודעות.


אזור ההודעות במוניטור מחולק למספר חלקים
1. הודעות לפי שאלות 

2. הערה לשאלה

3. צ'אט פרטי

4. הודעות שנשלחו

הודעות לפי שאלות

בלשונית זו ניתן לראות את השאלות ששלחו הסטודנטים מחולקות לפי השאלות בבחינה. במידה והבחינה מעורבלת, המערכת תציג למרצה את השאלות לפי מספרן בטופס המקורי.
בחלק זה ניתן לקרוא את השאלות של הסטודנטים ולאחר מכן לבחור את הדרך בה רוצים לענות (ראה בהמשך צ'אט פרטי והערות)(1) מספר השאלה או הסעיף בטופס המקור

(2) סימן לכך שלשאלה זו נוספה הערה בלשונית הערה לשאלה

(3) פרטי ההודעה ופרטי שולח ההודעה

(4) סימון ההודעה כהודעה שנקראה

הערה לשאלה

כאשר ישנן הרבה שאלות של סטודנטים על שאלה מסוימת בבחינה ויש צורך בהבהרה או בתיקון טעות בזמן בחינה, המרצה יכול להוסיף הערה לשאלה שתהיה חשופה לכלל הנבחנים.

כדי להוסיף הערה, לחצו על הוסף הערה לשאלה אשר מופיע מתחת לכל שאלה

יופיע חלון הוספת הערה. הקלידו את ההערה ולחצו על הוסף הערה. ההערה תופיע אצל כל הסטודנטים תחת השאלה הרלוונטית לאחר ערבול

לאחר הוספת הערה ניתן לראות בצד שמאל את כל השאלות להן נוספו הערות ולנווט להערה הרלוונטית.

צ'אט פרטי

בצ'אט הפרטי יופיעו השאלות של הסטודנטים לפי שם הסטודנט. מלשונית זו יוכל המרצה להתכתב ישירות עם סטודנטים.

כדי לענות לסטודנט ששאל שאלה, הזינו את התשובה בתחתית החלון ולחצו על שליחה.

מספר השאלה הרלוונטי מופיע בצד שמאל.

ניתן גם לסנן את הרשימה ולבצע חיפוש לפי שם  או  מספר סטודנט

הודעות שנשלחו

בלשונית זה ניתן לראות את ההודעות הכלליות שנשלחו לכל הסטודנטים. 

כדי לשלוח הודעה כללית לסטודנטים, לחצו על הלחצן האפור שבסוף שורת הכותרת (צילום להלן)

תיפתח חלונית לכתיבת הודעה כללית. הקלידו את ההודעה ולחצו על שליחה.


שימו לב! מומלץ שלא לכלול בהודעות כלליות מידע על שאלה מסויימת או מספר שאלה (במידה והמבחן מעורבל מספרי השאלות והתשובות יוצגו באופן שונה לסטודנטים)


לשונית הודעות (משתמש מסוג משגיח)

משתמש מסוג משגיח יוכל להכנס ללשונית ההודעות באותה צורה, אל יראה תחת בודעות רק 2 אפשרויות: 

צ'אט פרטי והודעות שנשלחו.

בצ'אט הפרטי יקבל המשגיח מהסטודנטים רק שאלות הקשורות לתפעול ולא שאלות של תוכן. המשיח יוכל לענות לכל סטודנט באופן פרטני.

בהודעות שנשלחו יראה המשגח את ההערות הכלליות שנשלחו לסטודנטים.