שימו לב כי שמות השדות והסטטוסים במערכת עשויים להשתנות בין המוסדות.
המדריך יציג את מירב אפשרויות הפקדת הבחינה, כולל בחינה הנועדה "להתערבל" במערכת.

בחינות שטרם הופקד עבורן שאלון יופיעו תחת סטטוס "שאלונים הממתינים להפקדה" (או תיאור דומה).
במועד שיקבע על ידי מוסד הלימודים, תשלח למרצה הודעה על כך שיש להפקיד את הבחינה.


תוכן עניינים


התחלת תהליך ההפקדה


- בצד ימין של המסך, לחצו על שאלונים הממתינים להפקדה.

- אתרו את הרשומה של הקורס הרלוונטי.

- סמנו את הרשומה ותנעלו אותה על ידי לחיצה על המנעול (המופיע בצד ימין של הרשומה).לאחר שסימנתם ונעלתם את הרשומה, לחצו על תפריט פעולות ובחרו באפשרות של הפקד שאלון בחינה.חלון "פעולה על מספר מבחנים"

בשלב זה ייתכן ויופיע מסך הפקדה עבור מספר מבחנים (הפקדה בקבוצות), הגדרה זו תלויה בהגדרת המוסד האקדמי, תוכלו למצוא כאן הסבר מפורט על אופן ההפקדה בקבוצה ושיתוף הפקדה

יצירת הבחינה


ישנן שתי אפשרויות לתהליך יצירת הבחינה. אפשרויות אלו תלויות בהגדרות המוסד האקדמי*:
אפשרות א: יצירת הבחינה בעורך על ידי המשתמש.
אפשרות ב: יצירת הבחינה על ידי צוות ייעודי של תומקס.

*אפשרות ליצירת המבחן על ידי צוות תומקס תלויה בהגדרת המוסד וייתכן ותתאפשר בחירה חופשית בינה ובין אפשרות לבנייה עצמית


1. יצירת הבחינה על ידי המשתמש:

הגעתם לאשף יצירת הבחינה.

בחירת סוג הבחינה - בשלב זה יש להגדיר שדות בסיסיים- מצב הבחינה (בדרך כלל ערך השדה יגזר מהגדרות המוסד ללא אפשרות עריכה), סוג השאלון ושפת הבחינה.

בסיום, לוחצים על הבא.


יצירת תוכן הבחינה- בוחרים את האופציה באמצעותה תרצו להתחיל ליצור את הבחינה בעורך.

1. העלאת קובץ Word- על מנת לטעון קובץ Word לעורך הבחינות, יש לבנות אותו בהתאם לקובץ הנחיות, אותו ניתן לקרוא כאן.

2. מבחן חדש- יצירת הבחינה מראשיתה בתוך עורך הבחינות. לחיצה על "מבחן חדש" תפתח את העורך, כשהוא ריק מתוכן, ובתוכו תוכלו לבנות את הבחינה.

3. ייבוא מבנק- ייבוא מבחן ושאלות מתוך הבנק.


לאחר בחירתכם ייפתח עורך הבחינה המקוון - לחצו כאן למדריך המלא על עורך הבחינה

2. יצירת הבחינה על ידי צוות תומקס:

הגעתם לאשף יצירת הבחינה. בשלב זה יש למלא בסוג השאלון "אונליין לבניה ע"י תומקס" או את סוג הבחינה המודפסת שתיבנה ע"י צוות תומקס.

לחיצה על הבא.


מעלים את קובץ הבחינה, וצוות תומקס יבנה אותה עבורכם!

 

לוחצים על הבא


מסך נספחים והנחיות

מגיעים למסך נספחים והנחיות. בשלב זה ניתן להוסיף נספחים, אותם תרצו לשלב לסטודנטים בבחינה. - מפרטים את הנחיות הבחינה עבור צוות תומקס לפי שדות ההנחיות הרצויים (למשל- משך הבחינה, ערבול, ניקוד, בלוקים). השדות עשויים להשתנות ממוסד למוסד, כאשר שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

בסיום לוחצים על הבא.

- מועברים למסך המאשר את טעינת הבחינה לצוות. הוא יתחיל בהכנת הבחינה עבורך, ובסיום, ישלח את הבחינה לאישורך.

 .לאחר מילוי השדות הנדרשים לחצו על כפתור האישור להשלמת תהליך ההפקדה
הבחינה לא תופיע יותר תחת טיפול המרצה, ותעבור לטיפול הגורם המתאים.

סטטוסים נוספים למרצה

שאלונים שנדחו ע" מדור בחינות 

אם נדרשים תיקונים או הבהרות לבחינה שהופקדה, מדור הבחינות מחזיר את הבחינה חזרה למרצה. תשלח על כך הודעה למרצה והבחינה תופיע תחת סטטוס שאלונים שנדחו- לתיקון המרצה.  

לאחר התיקון יש להפקיד את הבחינה המעודכנת על פי שלבי הפקדת הבחינה המפורטים מעלה.


טופס 0 ממתין לאישור

שלב זה רלוונטי רק לתהליך מבחנים מעורבלים מודפסים מול תומקס


לאחר הכנתו, טופס ה-0 ימתין לאישור המרצה תחת  טופס 0 ממתין לאישור מרצה.בשלב זה יש לאשר או לדחות את טופס ה- 0.


ניתן לבחון את הטופס בשתי דרכים:


1. סימון הרשומה (לחיצה על המנעול) ולחיצה על כפתור תצוגה מקדימה.


2. הורדת הקובץ למחשב על ידי סימון הרשומה, ובחירה בתפריט הורד טופס 0.

בסיום יש לסמן את הבחינה ומתפריט פעולות לבחור: 


לדחות את הטופס - בחלון שיפתח יש לרשום את הערותיך או להעלות קובץ הערות וללחוץ על אישור. לאחר התיקונים תשלח אליך הודעה והרשומה תחזור לסטטוס  טופס 0 ממתין לאישור מרצה.


לאשר את הטופס - הטופס ימשיך לתהליך הערבול וההדפסה.


ציונים לאישור מרצה

שלב זה רלוונטי רק לתהליך מבחנים מעורבלים מודפסים מול תומקס


לאחר שנבדקו התשובונים של השאלות הסגורות והופקו הציונים, קבצי הציונים מועלים למערכת ויופיעו תחת הסטטוס ציונים לאישור המרצה.  יש להוריד את קובץ הציונים על ידי סימון הרשומה ובחירה בהורדת קובץ ציונים  מתפריט הורד קבצים. לאחר בחינת קובץ הציונים יש לבחור מתוף תפריט הפעולות אם לאשרו או לדחותו:

דחה קובץ ציונים - במידה ונדרשים תיקונים, יש לדחות את קבצי הציונים ולרשום בשדה הערות  את הבקשות לשינוי.


אישור קובץ הציונים - במידה והקובץ תקין, יש לאשרו והקובץ יועבר למדור המתאים לסיום התהליך.


לחצו כאן כדי לצפות בהדרכות על ניהול המבחן המקוון