הפקדת בחינה

הפקדת שאלון עבור בחינות מקוונות ומודפסות
שימו לב כי שמות השדות והסטטוסים במערכת עשויים להשתנות בין המוסדות. המדריך יציג את מירב אפשרויות הפקדת הבחינה, כולל בחינה הנועדה "להתערבל" במערכ...
ב', 19 ספט, 2022 at 9:41 לפני הצהריים
הפקדה בקבוצה ושיתוף הפקדה
תוכן עניינים הפקדה בקבוצה שיתוף הפקדה סרטון הדגמה הפקדה בקבוצה הפקדה בקבוצה מאפשרת ביצוע הפקדה אחת עבור מספר רשומות בחינה. הפקדה זו תשכפל את טו...
ה', 22 ספט, 2022 at 11:37 לפני הצהריים
התכתבות דרך הכספת (הודעות)
ניתן להתכתב לגבי מבחנים ספציפיים עם בעלי תפקידים שונים במערכת. התכתבויות נפוצות הן בין מרצה לבין מדור הבחינות או בין המרצה לבין מחלקת המבחנים המעורבלים בתו...
ג', 5 אוק, 2021 at 12:49 אחר הצהריים
העלאת נספח ריק כטיוטה
במבחנים מקוונים, כאשר רוצים לאפשר לסטודנטים שימוש בדף טיוטא, ניתן להעלות נספח ריק.  בזמן המבחן יוכלו הסטודנטים להתשמש בסרגל העיצוב ולכתוב לעצמם הערות, חישו...
ה', 22 ספט, 2022 at 11:38 לפני הצהריים