ניתן לשלוח הודעות, הקשורות לבחינה מסויימת, לבעלי תפקיד שונים במערכת (כגון: מדור בחינות, תומקס, ועוד)


מתי זה רלוונטי?

התכתבויות נפוצות הן בין מרצה לבין מדור הבחינות או בין המרצה לבין מחלקת המבחנים המעורבלים בתומקס (רק במוסדות בהן מופעל השירות).

לדוגמה נרצה לבצע שינויים לאחר שהבחינה עברה כבר לטיפול של  מדור בחינות או נרצה לפנות לצוות הכנת הבחינות של תומקס לאחר שכבר הבחינה עברה לטיפולם. לכל אלה נוכל לשלוח הודעה ישירה מתוך הכספת.


השלבים לביצוע:

1. איתור הבחינה הרלוונטית: לעיתים הבחינה המדוברת נמצאת בסטטוס השייך לתפקיד שאינו "מרצה" (כגון מדור בחינות) ולכן לא יהיה גלוי לכם אלא רק בסטטוס הצפייה "כל הבחינות והשאלונים".  

כדי לאתר את הבחינה יש לגשת לסטטוס "כל הבחינות והשאלונים" שם תוצגנה כל הבחינות:


ניתן להיעזר במסננים בראש הטבלה כדי למצוא את הבחינה הרלוונטית:


2. בחירת הבחינה. יש ללחוץ על המנעול כדי לסמן את הבחינה המדוברת:


image3. מעבר ללשונית הודעות. יש לגשת לפאנל הימני (אם מוסתר לחצו על 3 הנקודות הלבנות שבצד טבלת המבחנים)4. יש לבחור בתיבת "Select Title" את הנמענים - תומקס ו/או מדור בחינות

*** שימו  לב  להמנע בבחירת האפשרות הראשונה - "ALL" כי ההודעה תשלח לכל בעלי התפקידים האפשריים , גם אלו שאינם רלוונטיים***

5. לרשום את ההודעה במקום המתאים (בתיבה מעל "Select Title")


6. בסיום יש ללחוץ על "SEND"