בדיקת מבחני אונליין ומבחנים מעורבלים

וובינר בנושא בדיקת מבחני אונליין (וידאו)
הקלטת וובינר שהתקיים בנושא בדיקת מבחן שהתבצע אונליין. בהדרכה מודגם תהליך הבדיקה מראשיתו עד סופו: כיצד ניתן לבדוק ולתת ציונים לשאלות פתוחות, כיצד מסיימים את ...
ה', 22 ספט, 2022 at 11:39 לפני הצהריים
בדיקת שאלות סגורות במבחן אונליין (ומעורבל)
במאמר זה יובא הסבר מהיר על אופן עדכון ואישור ציונים לשאלות הסגורות במבחן האונליין או מבחן שעורבל במערכת הכספת לצפייה בהדרכת וידאו של וובינר בנושא בדיקת ...
ב', 19 ספט, 2022 at 11:04 לפני הצהריים
שינוי קוד (מספר גרסה) במבחן *מודפס* מעורבל
במבחן מעורבל ישנו קוד - מספר גרסה - לכל נבחן. על פי מספר זה המערכת יודעת את סדר השאלות והתשובות הספציפיות וכך יודעת לנקד אוטומטית את השאלות הסגורות על פי סי...
ב', 19 ספט, 2022 at 11:13 לפני הצהריים
בדיקת קובץ אקסל
ℹ  מענה בקובץ אקסל מתאפשר בבחינת אונליין בלבד. במסך הבדיקה ניתן לפתוח את קובץ האקסל מתוך מחברת הבחינה:   בלחיצה על קבצים תינתן אפשרות להוריד את הק...
ה', 22 ספט, 2022 at 11:42 לפני הצהריים
בקרת סימונים חריגים במבחנים *מודפסים* מעורבלים
במדריך זה יוסבר כיצד מתבצעת בקרת סימונים חריגים בתשובות לשאלות סגורות, במודול מבחנים מעורבלים מודפסים שימו לב! המדריך כאן מתייחס רק לתהליך מבחנים מודפסי...
ב', 19 ספט, 2022 at 11:10 לפני הצהריים