במדריך זה יוסבר כיצד מתבצעת בקרת סימונים חריגים בתשובות לשאלות סגורות, במודול מבחנים מעורבלים מודפסים


שימו לב! המדריך כאן מתייחס רק לתהליך מבחנים מודפסים מעורבלים בהם בקרת הסימונים החריגים באחריות המרצה. 
המדריך אינו רלוונטי במוסדות בהם הבקרה מתבצעת על ידי גורם אדמיניסטרטיבי ולא על ידי המרצה.
הסבר קצר על התהליך: 

מודול בחינות מעורבלות מאפשר ליצור בחינות מודפסות כשהשאלות הסגורות (אמריקאיות) יעורבלו כך שתתקבל גרסת מבחן שונה לכל סטודנט/ית- סדר השאלות והתשובות יופיע באופן שונה.

 • בניית המבחן המעורבל מתבצעת בעורך הבחינה המקוון של מערכת הכספת.
 • הסטודנטים מסמנים את התשובות בתשובון ייעודי
 • המבחנים שהוגשו נסרקים ונטענים למערכת הTomaGrade
 • הTomaGrade מבצע זיהוי סימונים ומנקד את השאלות באופן אוטומטי
 • סימונים לא תקינים או שאינם חד משמעיים יתוקנו ידנית על ידי בודק המבחן או כל בעל תפקיד שיועד לכך


שימו לב:
- התהליך מותנה ביישום המודול על ידי המוסד האקדמי
- ישנם מוסדות בהם תהליך בקרת החריגים מתבצעת על ידי המוסד עוד לפני חשיפת המבחן למרצה

תוכן עניינים


עמודת עיבוד נתונים

מיקום: מסך ראשי->לשונית פרטי הבחינה->טבלת מחברות הבחינה

(1) בעמודת עיבוד הנתונים ניתן לראות את תוצאות הזיהוי האוטומטי:

 • בעיית זיהוי: בעיית זיהוי מופיעה כאשר מספר גרסת המבחן (קוד המבחן) לא מולא כראוי על ידי הסטודנט
 • חריגים: חריגים מופיעים כאשר סימון התשובה על ידי הסטודנט אינו תקין
 • הושלם: הזיהוי עבר בהצלחה וסטטוס הבחינה הועבר באופן אוטומטי ל"נבדק".

 במידה ומודבר בבחינה משולבת המכילה גם שאלות פתוחות, סטטוס הבחינה יהיה "בבדיקה" מאחר ועל המרצה לבדוק עדיין את החלק הפתוח


(2) בעמודת ניקוד השאלות יופיע סימן שלא ניתן ניקוד עקב חריגה


בדיקת סימונים חריגים

סינון מחברות לבדיקה

מיקום: מסך ראשי->פאנל תצוגת הקורס->סינון מחברות (1) לאפשרות הסינון מתצוגת פרטי הקורס נוספה גם אפשרות סינון על פי שני סוגי בעיות הזיהוי:

 • חריגים (סימונים לא תקינים)
 • בעיית זיהוי (מספר מבחן לא תקין)

 (2) בלחיצה על סוג בעיית הזיהוי יופיעו רק המבחנים הרלוונטיים בטבלת המחברות.

 (3) לאחר הסינון, לחיצה על "התחל בדיקה" תחל את הבדיקה רק עבור הבחינות המסוננות


בקרה ועדכון סימונים חריגים

מיקום: מסך בדיקת המבחן


סיבות לסימונים חריגים:

(1) סימון כפול- הסטודנט סימן שתי תשובות לשאלה

(2) שאלה ללא סימון כלל

(3) סימון תשובה לא קיימת (לדוגמה סטודנט סימן את תשובה ד' לשאלה עם רק 3 אפשרויות), המערכת מדגישה במסגרת שחורה את התשובות האפשרויות לסימון, לנוחות המשתמש

(4) סימון לא תקין- כגון סימון X בתוך עיגול התשובה במקום השחרתו


סימוני המערכת

על גבי המבחן יופיעו סימונים המציינים אם הזיהוי עבר בהצלחה או לא:

 • ריבוע ירוק עבור תשובות שזוהו בהצלחה
 • מלבן אדום על כל העמודה עבור סימונים חריגים


עדכון תשובת הסטודנט

(1) לחיצה על עם העכבר על אחד הריבועים תצבע אותו בירוק ותעלים את הסימון הקיים. 

ניקוד הסטודנט ישתנה בהתאם.

בעמודה בה היה סימון לא תקין, לאחר לחיצת המשתמש על אחד הריבועים יעלם המלבן האדום ויופיע רק הסימון החדש בירוק

(2) בעמודה אדומה (סימון חריג) יופיע לחצן אדום המאפשר להסיר את הסימון האדום ולסמן את השאלה כשאלה ללא מענה (החלצן ישנה צבעו לירוק).

לחיצה נוספת על הלחצן תחזיר את הסימון האדום והשאלה תסומן שוב כשאלה עם סימון חריג


עדכון מזהה מבחן (מספר גרסה

* עדכון: פיתוח חדש שבוצע למערכת משחיר אוטומטית את קוד המבחן, אינו מצריך מילוי ידני וכך מונע טעויות סימון של מספר הגרסה


המערכת נדרשת לזהות את מספר גרסת המבחן כדי לחשב את הציונים על פי הגרסה המתאימה.

אם מספר המבחן לא זוהה, על הבודק להכניס אותו בצורה ידנית:

(1) בכניסה למסך הבדיקה במחברת בה מספר הנבחן לא זוהה יקפוץ חלון ובו מקום להכניס ידנית את מספר הנבחן

(2) יש להקליד את מספר המבחן כפי שכתוב בחלק העליון של טבלת הסימון

(3) יש להקליד את מספר המבחן כפי שכתוב בחלק העליון של טבלת הסימון

(4) עבור הסימונים התקינים יתקבל הניקוד באופן אוטומטי. במידה ויש סימונים חריגים יש לבצע את תהליך הבדיקה הידנית עליו הוסבר בסעיף הקודם


מערך ציונים

מיקום: מסך ראשי->לשונית מערך ציונים


מערך הציונים ייקבע על ידי הבחינה שנבנתה במערכת בעורך המקוון שבTomaSafe


שאלות רבות ברירה

(1) במערך הציונים יוצגו מספר התשובות האפשריות לכל שאלה

(2)  סימון ה V מציג את התשובה הנכונה בכל שאלה

(3)  הצג טופס 0 פותח את טופס האב של הבחינה בלשונית נפרדת

(4)  ניתן לשנות את התשובה הנכונה על ידי לחיצה כדי להסיר/להוסיף סימון (ניתן לסמן יותר משאלה אחת נכונה)

על ידי לחיצה על כפתור העפרון בצד התשובות ניתן לשנות את חלוקת הניקוד בין התשובות האפשריות (לדוגמה הוספת תשובה נכונה שמענה עליה יזכה ב50% מהניקוד המלא וכדומה)

(5)  על מנת לשמור שינויים יש ללחוץ על שמור והמערכת תחשב את הציונים מחדש


מבחנים משולבים (עם שאלות פתוחות)

אם המבחן מכיל גם חלק פתוח בנוסף לסגור, החלק הפתוח יופיע בהמשך לשאלות הסגורות וייבדק על ידי המשתמש עם כלי הבדיקה של המערכת

(1) חלק סגור – זיהוי וניקוד אוטומטי

(2) חלק פתוח – בדיקה ידנית


שימו לב שבמבחן שנבנה בעורך לא ניתן לשנות במערך את הניקוד שנקבע מראש עבור השאלות הפתוחותלמדריכים בנושא בדיקת שאלות פתוחות לחצו כאן