במבחן מעורבל ישנו קוד - מספר גרסה - לכל נבחן. על פי מספר זה המערכת יודעת את סדר השאלות והתשובות הספציפיות וכך יודעת לנקד אוטומטית את השאלות הסגורות על פי סימוני הנבחן.


במידה והנבחן סימן מספר גרסה לא נכון, ניתן לשנות זאת על פי השלבים הבאים:

1. במידה והמבחן כבר פורסם יש לשנות את הסטטוס שלו במערכת כדי לאפשר עריכה (יש לבצע זאת מול המדור הרלוונטי במוסד האקדמי)

2. להכנס לבחינה במערכת התומגרייד, לסמן את רשומת הסטודנט הנדרשת ולעבור למסך הבדיקה

3. במידה ומחברת הבחינה בסטטוס "נבדק", במסך הבדיקה יש ללחוץ על כפתור "הפוך עריכה לזמינה"

4. יש לעבור לתצוגת "שאלות סגורות" וללחוץ על "הגדרות"

5. להזין את מספר הבחינה הרצוי וללחוץ על אישור


לאחר השינוי המערכת תחשב את הניקוד מחדש על פי מספר הגרסה שהוזן.

שימו לב! ייתכן ולאחר הזיהוי המחודש יהיה צורך לבצע עדכון סימונים חריגים כפי שמוסבר כאן


בסרטון הבא מוצגים השלבים המתוארים למעלה: