איך משנים ניקוד במטלה או מבחן סרוק (שלא נוצר בכספת)

מערך השאלות של מבחנים סרוקים או מטלות נבנה ידנית ישירות במערכת הבדיקה ולכן תמיד ניתן לשינוי. ראו כאן.


איך משנים ניקוד למבחן שנוצר בכספת (אונליין או מעורבל-מודפס)

מערך השאלות של מבחנים שנוצרו בעורך הבחינה בכספת מוגבל באפשרויות השינוי.


שינויים לניקוד שאלות הסגורות:

ישנם שינויים שניתן לבצע בשאלות הסגורות, כגון:  ביטול שאלה, הוספה/שינוי של תשובה נכונה וניקוד חלקי לתשובות נכונות (ראו כאן הסבר מפורט).


שינויים לניקוד שאלות הפתוחות:

לא ניתן לבצע שינוי ישיר למבנה הניקוד של השאלות הפתוחות. עם זאת לבצע זאת על ידי שימוש בנוסחת פקטור.


שינויים לניקוד באמצעות נוסחת פקטור

בנוסחת פקטור מסוג אקסל ניתן להגדיר שינויים בניקוד לשאלות ספציפיות. קראו כאן עוד.