לחצו כאן  להסבר כללי על איך נותנים פקטור למבחן 


* שימו לב שפקטור מתאפשר רק לאחר שכל המחברות נמצאות בסטטוס "נבדק"


סוגי פקטוריםפקטור קבוע 


הוספה או הפחתה של ניקוד זהה לכל הנבחנים1. הוספת/הפחתת ניקוד

2. 100% מתייחס לציון המרבי שהוגדר במערך הציונים המקורי. סמן על מנת לאפשר מתן ציון סופי גבוה יותר או במקרה של הפחתה על מנת לאפשר הפחתת ציון לנבחן שקיבל 100%

3. יש לסמן על מנת לעגל  ציון סופי למספר שלם (העיגול יהיה לפי כללי עיגול הציונים הנהוגים במוסד)


לתשומת לבכם: לא יינתן ציון נמוך מ - 0


פקטור יחסי (באחוזים)


הכפלת הציונים בפקטור קבוע
1. לשים לב שיש לרשום % גדול מ100 עבור פקטור חיובי ו% קטן מ100 עבור פקטור שלילי

2. סימון התיבה יאפשר, במידה ונבחר פקטור שלילי, הורדת ציון גם לסטודנטים שקיבלו 100% מהניקוד


הכפלת הציון ולאחר מכן הוספת ניקוד אחידשימוש בנוסחה לדוגמה:  75*0.85+17=80.75


קביעת יעד של ממוצע וסטיית תקן (טרנספורמציה בהנחה של התפלגות נורמלית)


קביעת ממוצע וסטיית תקן רצויים, המערכת תחשב את הציונים מחדש לפי הנוסחה המודגשת:

 לתשומת לבכם: פקטור זה עלול להפחית ציונים גבוהים


שורש ריבועי כפול 10


טרנספורמציה בהתפלגות לא נורמלית עם זנב שמאלי


 נוסחה לחישוב: X*10√


X - ציון לפני פקטור
נוסחת Excel


פקטור על ידי נוסחת אקסל חופשית מוגדרת משתמש
ניתן להכניס נוסחת Excel (ללא סימן '=' בהתחלה) כשהמילה 'grade' מייצגת את משתנה הציון והמילה (q) ומספר מייצגת שאלה. לדוגמה: (q1) מייצגת את שאלה 1.


* המערכת מאפשרת ללמוד איך להשתמש בנוסחאות :

- הגדירו פקטור כלשהו מרשימת הפקטורים הקיימים

- בחלון "צפה ושמור" תוצג הנוסחה שהמערכת משתמשת כדי לבצע את הפקטור

- בטלו את הפקטור אך הישארו במסך ובחרו בפקטור נוסחת האקסל

- הנוסחה של הפקטור הקודם תוצג ותאפשר לכם ללמוד כיצד המערכת משתמשת בנוסחאות עבור הפקטורים הקבועים ולשנות אותם על פי רצונכם.דוגמה לביטול שאלה באמצעות פקטור נוסחת Excel:

במבחן אונליין או מבחן מעורבל, בהם המערך נבנה מראש במערכת הכספת, ייתכן ונרצה לבטל את אחת השאלות.

נוכל לבצע זאת על ידי שימוש בנוסחה.


ביטול פשוט ללא חלוקת נקודות:

אם לדוגמה יש לנו 5 שאלות כשכל אחת שווה ל20 נקודות ואנו רוצים לבטל את שאלה מספר 4. הנוסחה שנציב היא:


grade-(q4)

grade מציין את הציון הכולל וממנו אנו מפחיתים את שאלה מספר 4 (לשים לב שיש להקיף בסוגריים את השאלה).


אפשרות נוספת (אך ארוכה יותר) היא לסכום את כל השאלות ללא שאלה 4:

(q1)+(q2)+(q3)+(q5)


ביטול עם חלוקת הניקוד:

במידה ונרצה לבטל שאלה ולחלק באופן שווה את הניקוד שלה בין שאר השאלות, נבצע את הסכימה שהוצגה בסעיף קודם, ובנוסף נוסיף לכל שאלה את החלק היחסי של הנקודות. כעת כל שאלה שווה למעשה ל25 נקודות ולכן נכפיל ב1.25 (אנו מבצעים הכפלה ולא הוספת ניקוד פשוטה כדי שלא יווצר מצב בו נוסיף ניקוד לשאלות שקיבלו 0 או לא נענו)

הנוסחה שנציב היא:


(q1)*1.25+(q2)*1.25+(q3)*1.25+(q5)*1.25