לחצו כאן  להסבר כללי על איך נותנים פקטור למבחן 


* שימו לב שפקטור מתאפשר רק לאחר שכל המחברות נמצאות בסטטוס "נבדק"


סוגי פקטוריםפקטור קבוע 


הוספה או הפחתה של ניקוד זהה לכל הנבחנים1. הוספת/הפחתת ניקוד

2. 100% מתייחס לציון המרבי שהוגדר במערך הציונים המקורי. סמן על מנת לאפשר מתן ציון סופי גבוה יותר או במקרה של הפחתה על מנת לאפשר הפחתת ציון לנבחן שקיבל 100%

3. יש לסמן על מנת לעגל  ציון סופי למספר שלם (העיגול יהיה לפי כללי עיגול הציונים הנהוגים במוסד)


לתשומת לבכם: לא יינתן ציון נמוך מ - 0


פקטור יחסי (באחוזים)


הכפלת הציונים בפקטור קבוע
1. לשים לב שיש לרשום % גדול מ100 עבור פקטור חיובי ו% קטן מ100 עבור פקטור שלילי

2. סימון התיבה יאפשר, במידה ונבחר פקטור שלילי, הורדת ציון גם לסטודנטים שקיבלו 100% מהניקוד


הכפלת הציון ולאחר מכן הוספת ניקוד אחידשימוש בנוסחה לדוגמה:  75*0.85+17=80.75


קביעת יעד של ממוצע וסטיית תקן (טרנספורמציה בהנחה של התפלגות נורמלית)


קביעת ממוצע וסטיית תקן רצויים, המערכת תחשב את הציונים מחדש לפי הנוסחה המודגשת:

 לתשומת לבכם: פקטור זה עלול להפחית ציונים גבוהים


שורש ריבועי כפול 10


טרנספורמציה בהתפלגות לא נורמלית עם זנב שמאלי


 נוסחה לחישוב: X*10√


X - ציון לפני פקטור
נוסחת Excel


פקטור על ידי נוסחת אקסל חופשית מוגדרת משתמש
ניתן להכניס נוסחת Excel (ללא סימן '=' בהתחלה) כשהמילה 'grade' מייצגת את משתנה הציון והמילה (q) ומספר מייצגת שאלה. לדוגמה: (q1) מייצגת את שאלה 1.


* המערכת מאפשרת ללמוד איך להשתמש בנוסחאות :

- הגדירו פקטור כלשהו מרשימת הפקטורים הקיימים

- בחלון "צפה ושמור" תוצג הנוסחה שהמערכת משתמשת כדי לבצע את הפקטור

- בטלו את הפקטור אך הישארו במסך ובחרו בפקטור נוסחת האקסל

- הנוסחה של הפקטור הקודם תוצג ותאפשר לכם ללמוד כיצד המערכת משתמשת בנוסחאות עבור הפקטורים הקבועים ולשנות אותם על פי רצונכם.דוגמה לביטול שאלה באמצעות פקטור נוסחת Excel:

במבחן אונליין בו המערך נבנה מראש במערכת הכספת, ייתכן ונרצה לבטל את אחת השאלות.

נוכל לבצע זאת על ידי שימוש בפקטור מסוג נוסחת אקסל.


ביטול פשוט ללא חלוקת נקודות:

אם לדוגמה יש לנו 5 שאלות כשכל אחת שווה ל20 נקודות ואנו רוצים לבטל את שאלה מספר 4. הנוסחה שנציב היא:


grade-(q4)

grade מציין את הציון הכולל וממנו אנו מפחיתים את שאלה מספר 4 (לשים לב שיש להקיף בסוגריים את השאלה).


אפשרות נוספת (אך ארוכה יותר) היא לסכום את כל השאלות ללא שאלה 4:

(q1)+(q2)+(q3)+(q5)


ביטול עם חלוקת הניקוד:

במידה ונרצה לבטל שאלה ולחלק באופן שווה את הניקוד שלה בין שאר השאלות:

1. נחלק את סך הניקוד המקורי של הבחינה בסך הניקוד ללא השאלה המבוטלת.

2. בפקטור מסוג נוסחת אקסל נזין נוסחה שתכפיל את הציון של הבחינה פחות השאלה המבוטלת. בתוצאה שקיבלנו בסעיף 1:

ככה תראה הנוסחה (מודגשים בצהוב שומרי המקום):

(Grade-(q[מספר השאלה המבוטלת]))*[התוצאה מסעיף 1]


לדוגמה, אם יש לנו 5 שאלות של 20 נקודות ואנו מבטלים את שאלה 5, אנחנו מבצעים את זה כך:

1. מחלקים את סך הניקוד המקורי: 100 , בסך הניקוד ללא השאלה המבוטלת: 80


100/80=1.25

2. מזין את הנוסחה לפי ההנחיות לעיל:


(Grade-(q5))*1.25


חשוב מאוד לשים לב שאין לבצע ביטול שאלה באופן כזה למבחן בו יש שאלות בחירה כי ביטול השאלה אינו מתחשב בבחירות שעשו הסטודנטים.