איפה נותנים פקטור לציונים הסופיים מבחן?


כדי לתת פקטור יש לסיים את בדיקת כל המחברות בקורס

לאחר שכל מחברות הבחינה נמצאות בסטטוס "נבדק" תופיע במסך הראשי לשונית "עדכון ציונים ופקטורים":
איך נותנים פקטור?


יש לבחור את סוג הפקטור הרצוי ולהזין את הנתונים הרלוונטיים. 

בתיבות הסימון נוכל לסמן אם לאפשר ציונים מעל 100 ואם אנחנו מעוניינים בעיגול של ציונים עשרוניים:בסיום יש ללחוץ על כפתור "צפה ושמור", לפני השמירה הסופית יפתח חלון תצוגה מקדימה בו נוכל לסקור איך ישפיע הפקטור שבחרנו על הממוצע, סטיית התקן ועל הציונים הקיימים.נוכל לחזור ולתקן על ידי לחיצה על "ביטול" או לשמור על ידי לחיצה על "שמור שינויים".


הפקטור יתבטא גם בתצוגת הציונים שבטבלת הנבחנים שבמסך הראשי:
האם ניתן לבטל או לשנות פקטור לאחר השמירה?


כן, כל עוד לא נלחץ כפתור "סיים בדיקה" הנועל את המבחן לעריכה ניתן לחזור למסך "עדכון ציונים ופקטורים" לשנות את הפקטור או ללחוץ על כפתור "בטל פקטור" כדי לאפס את הנוסחה.מהם סוגי פקטור הקיימים?


לחצו כאן כדי לקבל פירוט והסבר על כל סוגי הפקטור הקיימים