ניתן לשלוח הודעות, הקשורות לבחינה מסויימת, לבעלי תפקיד שונים במערכת (כגון: מדור בחינות, תומקס, ועוד)

השלבים לביצוע:

1. איתור הבחינה הרלוונטית: לעיתים הבחינה המדוברת נמצאת בסטטוס השייך לתפקיד שאינו "מרצה" (כגון מדור בחינות) ולכן לא יהיה גלוי לכם אלא רק בסטטוס הצפייה "כל הבחינות והשאלונים".  

כדי לאתר את הבחינה יש לגשת לסטטוס "כל הבחינות והשאלונים" שם תוצגנה כל הבחינות:


ניתן להיעזר במסננים בראש הטבלה כדי למצוא את הבחינה הרלוונטית:


2. בחירת הבחינה. יש ללחוץ על המנעול כדי לסמן את הבחינה המדוברת:


image


3. מעבר ללשונית הודעות. יש לגשת לפאנל הימני (אם מוסתר לחצו על 3 הנקודות הלבנות שבצד טבלת המבחנים)4. יש לבחור למטה את הנמענים - תומקס ו/או מדור בחינות


5. לרשום את ההודעה במקום המתאים


6. בסיום יש ללחוץ על "SEND"