מה בתפריט:


שכלול שאלות הקוד במבחן אונליין


מערכת: TomaEditor, TomaEtest, Vix Client

מהיום שאלות קוד במבחן אונליין כוללות טסטים, בדיקות אוטומטיות ועוד...

שאלת הקוד במבחן האונליין שודרגה ומאפשרת לבצע בדיקה אוטומטית של השאלות ולחסוך המון שעות בדיקה וכן העלאת קבצי קוד מוכנים מהמחשב בתמיכת שלל שפות תכנות. במקביל חווית הסטודנט השתפרה ומאפשרת לסטודנט להריץ את הקוד ולבצע טסטים מוגדרים מראש.


קראו כאן עוד 


בדיקה רוחבית, עכשיו גם בבחינות מודפסות


מערכת: TomaGrade


בדיקת המבחן לפי שאלה בבחינה סרוקה

התכונה החדשה מאפשרת להגדיר את אזורי תשובות הנבחנים ולבדוק רוחבית על פי שאלה.

בבחירת בדיקה לפי שאלה יופעל ממשק בדיקה ייעודי בו תוכלו לבחור באיזו שאלה להתמקד, לנקד בנוחות ולעבור באופן קל ומהיר לנבחן הבא ולאותה שאלה.


קראו כאן עוד 


שכלול ממשק הנבחנים על ידי שימוש בטיוטות


מערכת: TomaEtest - Vix client, TomaSafe


לשונית טיוטות חדשה עבור סטודנטים בבחינה

מעכשיו בתהליך בניית המבחן ניתן להגדיר שלנבחנים תוצג לשונית טיוטה שתהיה זמינה להם. תוכן זה ישמש ויישמר לאורך כל הבחינה ולאחר סיומה יימחק ולא יועבר למערכת הבדיקה


שיפור שלב התצוגה המקדימה בתהליך ההפקדה


מערכת: TomaSafe


שינוי התצוגה המקדימה בתהליך יצירת המבחן בכספת

בתום תהליך יצירת הבחינה (לאחר שלב ה"הנחיות"), בשלב "התצוגה המקדימה" ניתן לראות תצוגה מקדימה של בחינת האונליין כפי שתיראה בזמן אמת. התוספת לשלב זה מאפשרת לכם לאשר את הבחינה "בלב שלם" ולסיים את תהליך ההפקדה.