בסרטוני ההדרכה הבאים נדגים כיצד לבצע בדיקה לפי שאלה (בדיקה רוחבית), על ידי סימון איזורי השאלות, במבחן סרוק בו ענו הסטודנטים על גבי השאלון.


שימו לב שמאחר והתהליך מתבצע על ידי הגדרת איזורי השאלות, כלי זה מתאפשר רק במבחן בו הסטודנטים ענו על גבי השאלון ולא באופן חופשי במחברת. 


תוכן:


התחלה והגדרת איזורי השאלות:


אופן הבדיקה:איך ניתן לערוך את איזורי הבחירה?

ניתן לערוך את האיזורים על ידי לחיצה על אייקון העריכה:

לאחר הלחיצה יופיע פאנל בחירת השאלות. לעריכת האיזור יש לגשת לאיזור השאלה שהוגדר ולשנות אותו על ידי גרירת "ידיות האחיזה " של האיזור:


האם ניתן לעבור לבדיקה לפי שאלה לאחר התחלת הבדיקה?

גם אם התחלתם לבדוק לפי נבחן, ניתן בכל שלב לעבור לבדיקה על פי שאלה ולהגדיר את איזורי השאלה.

כמו כן בכל שלב ניתן לחזור לבדיקה לפי נבחן: