יש גם סרט... לחצו כאן אם אתם מעדיפים לצפות בהדרכת הוידאו


תוכן עניינים


מהו מערך ציונים?


מערך ציונים הוא תבנית השאלות והניקוד על פיו יינתנו הציונים בבחינההאם ניתן לבדוק ללא מערך ציונים?


ניתן לבדוק ללא אך מומלץ לבדוק עם מערך ציונים מוגדר כדי שנוכל להשתמש בכלי הבדיקה המתקדמים, להרוויח את הבקרה האוטומטית  ולבנות מחוון לבדיקה.

נא לשים לב: די במחברת אחת שנבדקה ללא מערך כדי לקבע את צורת הבדיקה של שאר המחברות בקורס.


היכן מגדירים את מערך הציונים?


בבדיקת מבחן בפעם הראשונה, לאחר לחיצה על "התחל בדיקה" יופיע חלון הגדרת מערך הציונים
כמו כן, ניתן לגשת אליו בלשונית "מערך ציונים" שבמסך הראשי

 מהם השלבים לבניית מערך?


  • הוספת שאלות: נבחר מספר שאלות להוספה ונלחץ על לחצן הוסף
  • מתן ניקוד מקסימלי לשאלה: לאחר הוספת השאלות נזין ניקוד באופן ידני בתיבת הציון
  • ניתן לחלק באופן אוטומטי ניקוד שווה בין השאלות באופן הבא: הזנת מספר שאלות להוספה, הזנת ניקוד לכל שאלה ולבסוף לחיצה על כפתור "הוסף"
  • כדי למחוק שאלה ניתן ללחוץ על לחצן פח הזבל בשורה של השאלה
  • בסיום הגדרת המערך נלחץ על כפתור "שמור" ונוכל להתחיל בבדיקת הבחינה

איך מוסיפים תתי סעיפים?


נסמן בתיבת הסימון לצד השאלה הרלוונטית- תיבת הוספת השאלות תהפוך להוספת סעיפים,  נזין את מספר הסעיפים המבוקש ונלחץ על כפתור "הוסף"


באותו אופן ניתן גם להוסיף תתי סעיפים: נסמן את התיבה בצד הסעיף המבוקש תיבת הוספת השאלות תהפוך להוספת תתי סעיפיםאיך מוסיפים שאלת בונוס?


במערך הציונים יש לסמן את תיבת הסימון בעמודת הבונוס של השאלה הרלוונטית  איך מגדירים שאלות בחירה?


ניתן להגדיר מספר קבוצות בחירה במערכת, לחצו כאן לקבלת ההסבר המלא


האם ניתן לשנות מערך ציונים לאחר התחלת הבדיקה?


ניתן אך יש לשים לב לתנאים שיפורטו בהמשך.

בכל שלב ניתן לגשת למערך הציונים בלשונית "מערך ציונים" שבמסך הראשי ולשנותו.

תנאים:

1. במידה ותהיה סתירה בין ניקוד שכבר הוזן לשאלה לבין מקסימום הנקודות שנרצה לקבוע המערכת תחייב קודם לתקן את הציון שניתן לשאלה (הציון שהוזן לאחד הנבחנים גדול מהמקסימום החדש שנרצה לקבוע לשאלה):2. במידה ואישרנו סיום בדיקה עבור אחת ממחברות הבחינה יהיה ניתן לשנות את המערך רק לאחר פתיחתה מחדש על ידי כפתור "הפוך עריכה לזמינה" במסך הבדיקה או מתפריט פעולות נוספות (מידע נוסף על פתיחת ניתן למצוא כאן)


3.  מבחן שפורסם (נלחץ כפתור "סיים בדיקה" במסך הראשי) סגור לשינוייםהאם ניתן לייבא מערך ציונים מקורס אחר?


כן, לחצו כאן לקבלת הסבר כיצד לבצע זאת