שימו לב, מדריך זה מציג כיצד ניתן לנקד באופן ידני שאלות פתוחות בלבד (מבחינת המערכת שאלה פתוחה היא כל שאלה במבחן סרוק או במטלת מודל. במבחני אונליין ומבחנים מעורבלים שאלה פתוחה מוגדרת כך מראש בעת יצירת המבחן בעורך המקוון).

* שאלות המכילות סעיפים- הניקוד ניתן לכל סעיף בנפרד כשאלה פתוחה בפני עצמה (הניקוד הכללי של השאלה הראשית נסכם באופן אוטומטי).


ישנן שלוש שיטות בדיקה מרכזיות במערכת כשלכל אחת מהן מספר דרכי מתן ציון.

ניתן להשתמש רק בשיטה אחת בכל מחברת, קראו כאן על בחירת שיטת ניקוד.


תוכן:


שימוש באנוטציות ציון

הזנת "ניקוד סופי" לשאלה באמצעות כפתור הציון G


יש ללחוץ על כפתור ה'ציון' (G) שבסרגל הצף של כלי הציון נלחץ על המקום בבחינה בו נרצה שיופיע הציון וחלון "הזנת ציון לשאלה" ייפתח – נזין את הציון לשאלה ונלחץ אישור    1. מספר השאלה- שאלת ברירת המחדל היא השאלה הבאה ללא ציון. ניתן לשנות את מספר השאלה באופן ידני
    2. חלונית הציון - ניתן להזין ידנית או על ידי המקלדת הוירטואלית. הציון המקסימאלי מוגבל למה שהוגדר במערך הציונים

    3. תיבת הערה - ניתן להוסיף הערה שתופיע לצד הציון הסופי. הערה זו אינה נשמרת בבנק ההערות
 

הציון שהוקלד ואושר יופיע על גבי הבחינה ויתעדכן במערך הציונים.


הזנת "ניקוד סופי" ישירות לשאלה המבוקשת באמצעות כפתור ה"Mini G"


"Mini G" הינו כפתור ציון ייעודי המאפשר לתת ציון לשאלה מתוך פנל שאלות הבחינהלחיצה על כפתור הG הקטן הממוקם ליד השאלה בפנל ולחיצה במיקום הרצוי על גבי הבחינה וחלון מתן הציון ייפתח עם מספר השאלה הנבחרשימו לב: שכפתורים אלו יהיו זמינים רק למבחן בו הוגדר מערך ציונים, כמו כן הם לא יופיעו אם בחרנו להזין ישירות את הציון בתיבות הציון שבפנל


ניקוד ישיר וקבוע (V/X)


גישה לכפתורי הציון על ידי לחיצה על החץ הקטן בצד כפתור מתן הציון (G)


בחירה בכפתור הרצוי ולחיצה על גבי המחברת והניקוד יוזן ישירות (ללא מסך נוסף).


שיטת עבודה מומלצת:


לחיצה כפולה עם העכבר על אחד מכלי הציון תשאיר את הכלי פעיל גם אחרי מתן הציון.  לחיצה על מקש ה Ctrl במקלדת יחליף בין אפשרויות הניקוד


שימו לב1: שכפתורים אלו יהיו זמינים רק למבחן בו הוגדר מערך ציונים

שימו לב2: לא להתבלבל עם כלי האנוטציות הזהים במראה, כלים אלו אינם כלי ציון


ניקוד חלקי (ניקוד ביניים) - כפתורי הפלוס והמינוס


ניתן להוריד או להוסיף ניקוד חלקי לשאלה על ידי שימוש בכפתורי הפלוס והמינוס. 

לחצו כאן כדי להבין איך עובדים עם הכלי.הקלדת הניקוד ישירות במערך הציונים

יש להקליד את הציון בתיבת הציון בשאלה המתאימה
מחוון בדיקה

מחווני הבדיקה מאפשרים ליצור קטגוריות הערכה לכל שאלה ובהן רמות ניקוד קבועות.

קראו כאן על אופן העבודה עם מחוון הבדיקה