מהו מחוון בדיקה?

מחוון הבדיקה (רובריקות) הינו קבוצת קריטריונים המשמשות להערכה ומתן ציון למבחנים ועבודות באופן עקבי ואובייקטיבי. המחוון מורכב בדרך כלל מקריטריונים ורמות מיומנות, המאפשרים לבודקים מתן ציונים על סמך סטנדרטים מוגדרים מראש.


במערכת TomaGrade ניתן ליצור שני סוגי מחוונים:

 • פשוט- ללא תת חלוקה לקריטריונים
 • מתקדם - עם חלוקה לקריטריונים.


המחוון במערכת נבנה ספציפית לכל שאלה.


מהם היתרונות בשימוש במחוון בדיקה?

 • יעילות ומהירות: קריטריוני ההערכה מאפשרים בדיקה מהירה ומובנת, חוסכים זמן בהתלבטויות והשוואות, תוך שמירה על סטנדרטי הערכה איכותיים.
 • הוגנות ועקביות: המחוון מספק מסגרת אובייקטיבית להערכה תוך מתן ציון אחיד, שיוויוני, הוגן ונטול הטיות.
 • משוב: יצירת הקריטריונים מאפשרת לתלמידים להבין לעומק את רמת ביצועם ובפרט את התחומים בהם עליהם להשתפר.
 • שיתוף בדיקה יעיל: המחוון מאפשר למרצים המובילים לייצר מסגרת בדיקה אחידה עבור כל השותפים.
 • שקיפות: חשיפת המחוון לתלמידים מאפשרת תיאום ציפות ברור, בהירות וצמצום ה"ניחושים" ו"סימני שאלה" לגבי הציונים שקיבלו.

יצירת מחוון הבדיקה

יצירת המחוון בלשונית "מחוונים"

ניתן ליצור מחוון בלשונית המחוונים הייעודית במסך הראשי או ישירות במסך הבדיקה.

ראו כיצד בסרטון הבא:כיצד בודקים עם המחוון

לאחר שיצרנו את המבחן נוכל לתת ציונים באמצעותו במסך הבדיקה.


בחירת שיטת בדיקה

בלחיצה על הרובריקות שבמחוון הבדיקה יופיע חלון "בחירת שיטת בדיקה", ההודעה מתריאה כי שימוש במחוון עבור המחברת הספיציפית יבטל את כלי הבדיקה האחרים (שימוש בכפתור הG ואפשרות למתן ניקוד ישירות במערך השאלות).

 • לחצו על אישור כדי לבדוק עם המחוון.
 • סמנו את תיבת "אל תציג מסך זה שנית" אם תרצו להחיל את שיטת הבדיקה הזו עבור כל המחברות במבחן.

קראו כאן עוד על בחירת שיטת בדיקה

אפשרויות מתן ציון

1. על ידי לחיצה עם העכבר על הרובריקה 


2. הפעילו את הG בבחירה ותוכלו להוסיף ציון עם אנוטציה והמלל המשוייך למחוון.

1. הפעילו G כבחירה

2. לחצו על הרובריקה הרלוונטית

3. לחיצה על עם הG על המבחן

4. הניקוד יתווסף ביחד עם כותרת הרובריקה והתיאור


ראו דוגמה למתן ציונים בסרטון הבא:


כיצד משנים מחוון קיים

ניתן לשנות את המחוון בלשונית המחוון או במסך הבדיקה.

במידה וכבר נתתם ציונים באמצעות המחוון, השינוי יתבצע עבור כל הציונים שניתנו, כולל גם הסרתו.


עריכת מחוון במסך הבדיקה1. לחיצה לעריכה (יש ללחוץ על הV לאישור השינוי)

2. מחיקת רמת ניקוד

3. הוספת רמת ניקוד חדשה

4. הוספת קריטריון חדש לשאלה


עריכת מחוון בלשונית המחוונים


1. הוספה של רמת ניקוד

2. שינוי מיקום רמת הניקוד *

3. מחיקת רמת ניקוד

4. עדכון כותרת/ניקוד/תיאור ע"י לחיצה והקלדה בתיבה


* ניתן לשנות מיקום רמת ניקוד גם על ידי גרירתה:סוג בחירה

ניתן להגדיר (לכל קריטריון) את סוג הבחירה עבור רמות הביצוע:

1. בחירה בודדת - מאפשרת לך לתת ציון באמצעות רמת ביצוע אחת מתוך רמות הביצוע תחת אותו הקריטריון.

2. בחירה מרובה - מאפשרת לך לתת ציון  באמצעות כל רמות הביצוע תחת אותו הקריטריון.


הגדרת סוג בחירה במחוון במסך הבדיקה


הגדרת סוג בחירה במחוון בלשונית המחוונים במסך הראשי


שימו לב שבבחירה מרובה המערכת תמנע חריגה מהניקוד המקסימלי של השאלהעבודה עם קריטריונים


מהו קריטריון

הקריטריון הוא קטגורית הערכה אליה ניתן לשייך את רמות הניקוד השונות (בדוגמאות הקודמות יצרנו את רמות הניקוד תחת קריטריון ברירת מחדל).

ניתן ליצור מספר קריטריונים לכל שאלה.


שימוש בקריטריונים

מקרה לדוגמה

בטבלה הבאה מוצג מחוון עבור שאלה מתוך מבחן ב"מבוא לתכנות". הציון המקסימלי לשאלה הוא 50 נקודות:

קריטריון
תיאוררמות ניקוד (ב%) עבור כולם
הבנה (30%)

זיהוי הבעיה והגדרתה

ללא מענה/לא מספק - 0%
בסיסי - 50%
טוב - 80%
מצוין - 100%
לוגיקה (40%)

פתרון הגיוני, יעיל ומכסה את כל התרחישים האפשריים

תחביר (20%)
הקוד כתוב בצורה תקינה
תיעוד (10%)
הקוד מלווה בתיעוד בסיסי


בסרטון הבא נציג כיצד ניתן ליצור

במערכת את המחוון עם הקריטריון :


הגדרות (רובריק) מחוון לשאלה

ההגדרות חלות רק על השאלה המסויימת ולא על כלל השאלות במערך


פתיחת חלון ההגדרות - בלחיצה על גלגל השיניים בכותרת השאלה במחוון (קיים גם במסך הראשי בלשונית המחוונים וגם במסך הבדיקה)


הגדרות:

1. סוג ניקוד - תצוגת הניקוד ב% או בנקודות

2. שיטת דירוג - האם לאפשר ציון שלילי בלבד (החסרה מהמקסימום), חיובי בלבד או עירוב של שניהם

3. אימות קריטריונים- ניתן לדרוש מבודקי המבחן שיתנו ציון לכל אחד מהקריטריונים שנבנו במחוון, במידה ומסמנים את תיבת הסימון, ולא נבדקו כל הקריטריונים הציון בחלון האישור יופיע כ"חלקי":

4. גבולות ציון- הציון המקסימלי והמינימלי. תצוגה בלבד ולא ניתן לשינוי ממסך זה.שימו לב כי על פי הגדרות המוסד ישנן הגדרות המאופשרות למרצה הקורס בלבד ולא לשותפי הבדיקה.ציון לשאלה בהתאמה אישית

ניתן לתת לנבחן ציון לשאלה שאינו חלק מהמחוון שיצרנו על ידי שימוש בכלי "התאמות אישיות".


למתן ציון בהתאמה אישית:

 1. הקלדת הציון
 2. הוספת הערה שתופיע לצד אנוטציית הציון המותאם (לא חובה)
 3. על מנת להוסיף אנוטציה על מחברת הבחינה (לא חובה): לחיצה על הG בחלון ההתאמה ולחיצה נוספת על מחברת הבחינה להוספת האנוטציה


שימו לב:

 • הכלי הוא חלק משיטת בדיקה באמצעות מחוון ואינו זמין בשיטות הבדיקה האחרות 
 • לא יהיה ניתן להוסיף ציון בהתאמה אישית שגורם לחריגה ממקסימום הניקוד לשאלה  
 • ניתן להוסיף ציון בהתאמה אישית גם בנוסף לציון מהמחוון וגם במקום