בחינה בחלון זמן גמיש 

מערכת: TomaEtest, Assessment Studio


בחינה מתוזמנת בטווח תאריכים גמיש

מעתה, תוכלו להגדיר מבחנים בחלון זמן גמיש. הגדירו את חלון הזמן בו ניתן להכנס לבחינה, ואת משך הזמן בו ניתן לבצע את הבחינה. הסטודנטים יוכלו לבחור מתי לגשת למבחן בתוך טווח הזמנים שהוגדר, מרגע כניסתם יחל זמן הביצוע.


לדוגמה: הגדרתי בחינה שתהיה זמינה החל מהיום עד שבוע הבא ב09:00, ומשך הבחינה 120 דקות. 

הנבחנים יוכלו להכנס במהלך השבוע בכל זמן שירצו עד 09:00 בבוקר בעוד שבוע. מרגע שיכנסו יהיו להם 120 דקות לביצוע הבחינה.
חדש בעורך הבחינה - קיבוץ שאלות משופר


מערכת: TomaEditor


יצירת קבוצת שאלות מסוגים שונים

מהיום ניתן לקבץ שאלות מסוגים שונים ביחד:

- קבוצת שאלות

- קבוצת בחירה

- סעיפים


לדוגמה: אם תרצו ליצור שאלה סגורה ולצרף אליה אפשרות נימוק, תוכלו לבצע זאת על ידי יצירת שאלת סעיפים כשהסעיף הראשון שאלה סגורה ואילו השני שאלה פתוחה (כמובן תוכלו ליצור זאת גם במתכונות אחרות המתאימות לכם כגון קבוצת שאלות המכילה גם שאלה סגורה וגם שאלה פתוחה).