במוניטור ניתן לחלק את התלמידים לקבוצות, לשייך משגיחים לכל קבוצה ולהציג לכל משגיח את הקבוצה שלו.

בלשונית המשתתפים במוניטור, יש ללחוץ על "חלוקה לקבוצות".


יצירת קבוצות:

בשלב הראשון יש ליצור את קבוצות ההשגחה ע"י בחירת מספר הקבוצות אליהן הסטודנטים יחולקו (למשל 2 קבוצות) או ע"י בחירת פרמטר לחלוקת הסטודנטים (למשל חדר בחינה).

לאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור "צור קבוצות".הקצאת משגיחים:

יש לבחור את המשגיחים לכל קבוצה מתוך הרשימה הנגללת.

כמו כן, ניתן לבחור יותר ממשגיח אחד לקבוצה.

בסיום יש ללחוץ על כפתור "אישור".

* כמות הסטודנטים מחולקת באופן שווה בין המשגיחים.במידה ורוצים למחוק את הקבוצות שיצרנו, ניתן ללחוץ על כפתור "אפס קבוצות".תצוגת הקבוצות:

כל משגיח יוכל לראות את קבוצת ההשגחה שלו וחזרה לתצוגת כל המשתתפים ע"י לחיצה על הלחצן בחלק העליון בצד שמאל של המסך (מעבר מ"כל המשתתפים" ל"הקבוצה שלי" ולהיפך):* יש לשים לב שהסינון של הקבוצה משפיע על התצוגות של לשוניות ההשגחה, האימותים וההודעות בהתאם לקבוצה.