הכספת שומרת תיעוד של ההתראות היוצאות ממנה למרצים ולסטודנטים.

אפשרות הצפייה בהתראות תלויית הרשאות משתמש במערכת.


ניתן לצפות בתיעוד באופן הבא:

תיעוד  התראות למרצה

1. יש לאתר את הבחינה הרלוונטית בכספת (אם אינכם בטוחים באיזה סטטוס נמצאת הבחינה מומלץ לחפש תחת תצוגת "כל הבחינות והשאלונים").

2. יש לסמן את הרשומה כך שתצבע באפור (מספיק ללחוץ על הרשומה, אין חובה ללחוץ על המנעול בצידה)

3. בתפריט "אפשרויות" לחצו על "תיעוד התראות"

4. בחלון הקופץ יופיעו כל ההתראות שנשלחו לנמענים


(1) מספר התראות שנשלחו במועד ספציפי (2) תאריך השליחה (3) האם נשלח מייל (4) מייל הנמען (5) האם נשלח SMS (יופיע V אם כן) (6)  מספר טלפון הנמען (7) גלילה הצידה לשדות נוספים.


שדות נוספים:

(1) סטטוס בו הייתה הבחינה בעת שליחת ההתראה (2) מרצה הקורס (3) תוכן ההודעה, יש ללחוץ על "תצודה מקדימה" כדי לצפות (4) האם השליחה היתה ידנית (אם לא מופיע V היא נשלחה אוטומטית) (5) במידה והייתה שגיאה בשליחה תוכן השגיאה יופיע.


תיעוד  התראות לסטודנטים

1. יש לאתר את הבחינה הרלוונטית בכספת (אם אינכם בטוחים באיזה סטטוס נמצאת הבחינה מומלץ לחפש תחת תצוגת "כל הבחינות והשאלונים").

2 יש לסמן את הרשומה כך שתצבע באפור (מספיק ללחוץ על הרשומה, אין חובה ללחוץ על המנעול בצידה)

3. בתפריט "אפשרויות" לחצו על "תיעוד התראות לסטודנטים/יות"

4. בחלון הקופץ יופיעו כל ההתראות שנשלחו לנמענים:

(1) מספר התראות שנשלחו במועד ספציפי (2) תאריך השליחה (3) האם נשלח מייל (4) מייל הנמען (5) גלילה הצידה לשדות נוספים (6) גלילה למטה לנמענים נוספים.


שדות נוספים:

(1) האם נשלח SMS (יופיע V אם כן) (2)  מספר טלפון הנמען (3) סטטוס בו הייתה הבחינה בעת שליחת ההתראה (4) מרצה הקורס (5) תוכן ההודעה, יש ללחוץ על "תצודה מקדימה" כדי לצפות (6) האם השליחה היתה ידנית (אם לא מופיע V היא נשלחה אוטומטית) (7) במידה והייתה שגיאה בשליחה תוכן השגיאה יופיע.