ברוכים הבאים ללשונית האימות במוניטור! 

בלשונית זו תוכלו לייעל את תהליך אימות הסטודנטים ולבצע בקלות אישור או דחייה של אימותים שונים במקום אחד.


ניווט מהיר


מבנה המסך

בלשונית האימותים, ניתן לבצע סינונים לפי סטטוסים שונים, מעבר בין תצוגות שונות, חיפוש לפי שם ות.ז של סטודנטים וניתן לראות רשימה של כל הסטודנטים במבחן וסטטוסים של שלושה סוגי אימותים: אימות זהות, אימות חדר בחינה, אימות מצלמה שנייה.


לסינון לפי סטטוסים, לחצו על הריבוע של הסינון הרצוי. לדוגמה, כדי לראות רק סטודנטים שנדחו באחד מן האימותים, לחצו על הסינון נדחו


שימו לב! רשומה של סטודנט תופיע תחת סטטוס אושרו, רק אם שלושת סוגי האימותים בסטטוס מאומת(1) תצוגות (2) סינונים (3) סוגי אימות (4) סטטוסי אימות


רשומת אימותים לסטודנט

לפתיחת רשומה של סטודנט, לחצו עליה ויוצגו שלוש חלוניות של שלושה סוגי האימותים.

בכל חלונית ניתן לראות את התמונות ו/או הוידאו שהועלו. כדי להגדיל את התמונה/וידאו, לחצו על האייקון: 

כדי להפעיל את הוידאו, לחצו עליו ואז על הלחצן PLAY.


מעל לכל תמונה/וידאו יופיע הסטטוס הנוכחי:

  •  אם הסטודנט טרם העלה תמונות/וידאו יופיע "טרם הועלה"
  • אם הסטודנט העלה תמונות/וידאו אך עוד לא עבר בדיקה, יופיע ממתין לאימות
  • אם הסטודנט אומת, יופיע מאומת
  • אם הסטודנט נדחה באימות, יופיע נדחה.

כדי לשנות את הסטטוס שנבחר, לחצו על אשר או דחה מתחת לכל תמונה/וידאו


(1) הסטטוס הנוכחי (2) צילומי וידאו (3) דחיה של האימות


שליחת הודעה לדחייה

בלחיצה על דחיה, יפתח חלון שליחת הודעה לסטודנט. ניתן להקליד הודעה או לבחור הודעה מרשימת ההודעות שהוגדרו מראש.
לשליחת ההודעה, לחצו על המשך


היסטוריית אימותים

מתחת לכל סוג אימות, במידה ובוצעו שינויים, ניתן ללחוץ על היסטוריית אימות ולצפות בשינויים שנעשו


תצוגת מיקוד (פוקוס)

בתצוגת מיקוד יופיע בכל פעם סטודנט אחד בלבד. המערכת תציג בתצוגה זו רק סטודנטים שבאחד האימותים נמצאים בסטטוס ממתין לאימות אך אין להם דחיה באימות אחר.

בתצוגה זו ניתן לעבור בין האימותים השונים של אותו סטודנטי על ידי לחיצה על האימות הרצוי או על הלחצנים הבא, הקודם.

כדי לאשר/לדחות תמונה או וידאו של סטודנט, לחצו על אשר או דחה בתחתית המסך.

בלחיצה על דחה, יופיע אותו מסך של שליחת הודעה שתואר בסעיף שליחת הודעה לדחייה.

כדי לעבור לסטודנט הבא או לחזור לסטודנט הקודם, לחצו על הלחצנים הסטודנט הבא או הסטודנט הקודם בהתאמה.(1) תצוגת פוקוס (2) מעבר בין סוגי אימות של אותו סטודנט (3) אישור או דחייה של האימות (4) מעבר בין סטודנטים באותה בחינה


עבודה עם קיצורי מקלדת בתצוגת פוקוס

בתצוגת פוקוס ניתן להשתמש בקיצורי מקלדת עבור פעולות שונות. שימוש בקיצורים מאפשר עבודה מהירה ללא צורך בעכבר. 

כדי להשתמש בקיצורי המקלדת, הפעילו אותם באמצעות לחיצה על גלגל השיניים וסימון נראות קיצורי מקלדת.
ניתן לצפות בכל הקיצורים המוגדרים על ידי לחיצה על מפוי קיצורי מקלדת.