יש מספר תפקידים שונים שניתן להגדיר למשתמשים במבחן אונליין:


שם התפקידגישה למוניטור הבחינהצפייה בתצוגה מקדימהסוג צ'טצפייה בלשונית השגחה
Adminגישה לכלל הבחינות במוסדVצ'ט משגיחיםV
Invigilatorגישה לכלל הבחינות במוסדXצ'ט משגיחיםV
Invigilator
גישה לכלל הבחינות במוסד
Vצ'ט כלל המרציםV
Lecturer
גישה רק לבחינות אליהם שוייכו
Vצ'ט מרצהX


כיצד מגדירים את התפקיד:

  1. לפני הגדרת התפקיד בפאנל הניהול, על המשתמש להיות משוייך לפחות לבחינה אחת באופן ידני. (בהגדרת משתמשים ותפקידים לבחינה ספציפית). רק כך יופיע סימון שהמשתמש מוגדר גם במערכת הEtest:
  2. בפאנל הניהול-> משתמשים יש להגדיר את התפקיד הרצוי תחת שדה "תפקיד באיטסט":


*יש לשים לב שאין קשר בין תפקיד המשתמש בכספת לתפקיד המשתמש באונליין