יש מספר תפקידים שונים שניתן להגדיר למשתמשים במבחן אונליין:


שם התפקיד
גישה למידע במוניטורגישה למוניטור הבחינה
Admin
גישה מלאה לכל המידעגישה לכלל הבחינות במוסד
Invigilator
חלקית- אינם  יכולים לצפות בתצוגה מקדימה של בחינה ולא לצפות בצ'אט של המרצים (רק של המשגיחים)גישה לכלל הבחינות במוסד
Privileged Lecturer

יכולים לצפות רק בצ'אט של המרצים
גישה לכלל הבחינות במוסד
Lecturer

יכולים לצפות רק בצ'אט שלהם
גישה רק לבחינות אליהם שוייכו


כיצד מגדירים את התפקיד:

  1. לפני הגדרת התפקיד בפאנל הניהול, על המשתמש להיות משוייך לפחות לבחינה אחת באופן ידני. (בהגדרת משתמשים ותפקידים לבחינה ספציפית). רק כך יופיע סימון שהמשתמש מוגדר גם במערכת הEtest:
  2. בפאנל הניהול-> משתמשים יש להגדיר את התפקיד הרצוי תחת שדה "תפקיד באיטסט":


*יש לשים לב שאין קשר בין תפקיד המשתמש בכספת לתפקיד המשתמש באונליין