להסבר על בדיקה לפי שאלה במבחן סרוק (לא אונליין) לחצו כאן בדיקה לפי שאלה (בדיקה רוחבית למבחני אונליין)


בבחירת בדיקה לפי שאלה יופעל ממשק בדיקה ייעודי בו המשתמש יוכל לבחור באיזו שאלה להתמקד, לנקד בנוחות ולעבור באופן קל ומהיר לאותה שאלה במחברת הבאה.


כדי להפעיל את המנגנון של בדיקה לפי שאלה, יש לפתוח מחברת וללחוץ על בדיקה לפי שאלהבצד ימין יופיעו שדות לניווט ומתן ציון לבדיקה לפי שאלה


(1) בחירת השאלה (2) מעבר למחברת הבאה (לפי ת.ז סטודנט) (3) מתן ציון (4) מעבר לנבחן הבא (שימו לבלשינויים בכפתור בהמשך) (5) סרגל התקדמות בבדיקה


שיטת עבודה

1. פתחו את המחברת הראשונה ולחצו על בדיקה לפי שאלה

2. בחרו בשאלה אותה תרצו לבדוק רוחבית

3. בדקו את השאלה ותנו ציון על ידי השימוש בכפתור ה G (ניתן להשתמש גם ב G שבסרגל הכלים העליון)

4. עברו לנבחן הבא על ידי השימוש בחצים או בלחיצה על הכפתור לנבחן הבא

5. המשיכו כך עד לבדיקת השאלה בכל המחברות


מעבר לשאלה הבאה

לאחר סיום בדיקה של אותה שאלה בכל המחברות, הלחצן ישתנה ל"לשאלה הבאה" וניתן יהיה להתחיל בבדיקה רוחבית לשאלה נוספת.


סיום בדיקה

לאחר סיום בדיקה רוחבית של כל השאלות, הלחצן ישתנה לציון בדיקה. בלחיצה על ציון בדיקה, המערכת תסכום את הציונים של  כל השאלות של כל בחינה לציון סופי, תציג סיכום, ובלחיצה על אישור תסגור את הבדיקה של המחברת. ניתן כך לסיים את הבדיקה של כל המחברות.


שימו לב שניתן תמיד לחזור לבדיקה "לפי מבחן" על ידי לחיצה על הכפתור בראש חלון הבדיקה