ניתן להגדיר מספר שאלות שיוגרלו באופן אקראי לנבחנים מתוך קבוצת שאלות רחבה, תכונה זו תייצר גרסאות שונות לכל נבחן באופן רנדוצלי.

הנחיות לביצוע בעורך המבחן (TomaEditor):

1. יצירת השאלות

2. קיבוצן כקבוצת שאלות

3. מתפריט אפשרויות נוספות של הקבוצה (תפריט 3 הנקודות) לבחור ב"בחירה אקראית ממאגר"

4. בחרו את כמו השאלות שיש להציג לנבחן ואת הניקוד לכל שאלה


להלן סרטון המדגים כיצד לבצע זאת:


כדי לערוך את הגדרות הבחירה:

1. בפתיח קבוצת השאלות לחצו על כפתור "בחירה אקראית ממאגר"

2. עדכנו את הנתונים ולחצו אישור
...וכך זה נראה בפועל אצל הנבחן (שבחרנו להציג שתי שאלות מתוך השלוש)

....