לעיתים אנחנו צריכים לשתף בחינה עם בודקים נוספים במקום מרצה.ת הקורס (לדוגמה המרצה בחו"ל ללא גישה למערכת).


משתמשים להם יש גישה למערכת הניהול של הTomaGrade (דשבורד) יוכלו לשתף משם בודקים נוספים באופן הבא:

  1. עברו לתצוגת משתמשים וקורסים
  2. חפשו את הבחינה הרלוונטית ברשימת הקורסים
  3. סמנו את הרשומה
  4. בתפריט פעולות נוספות לחצו על "שיתוף בודקים"
  5. חפשו את השותפים הרצויים על פי שם או מייל ולחצו על התוצאה כדי להוסיפם
  6. לחצו על אישור