סוג שאלה זה מאפשר לכתוב משפט, ביטוי או פסקה ולהקצות בה מקום בו הסטודנט.ית ימלאו את המילה או המילים החסרות.

ישנם שני סוגים של שאלות השלם את החסר

1. השלם את הטקסט החסר

2. השלם את החסר ע"י הרשימה הנגללת


השלם את הטקסט החסר

הנחיות:


  • יש לבחור בסוג שאלה  "השלם את הטקסט החסר"
  • נוודא שסמן העכבר עומד במקום בו נרצה להוסיף אפשרות מילוי ונלחץ על כפתור "תשובה לטקסט החסר"
  • תתווסף למטה תיבת "השלמת טקסט" בה נזין את התשובה
  • נוכל להזין את הניקוד הרלוונטי בצד התשובה 
  • נחזור על פעולות אלו עבור כל אפשרות של השלמת טקסט לאורך השאלה

ראו דוגמה בסרטון הבא:
השלם את הטקסט ע"י הרשימה הנגללת

הנחיות


1. יש לבחור בסוג שאלה  "השלם את הטקסט החסר ע"י הרשימה הנגללת


2. הקלד את השאלה והמשך לפי ההנחיות הבאות(1) מקמו את סמן העכבר במקום בו תרצו להוסיף מילה חסרה
(2) לחצו על תשובה לטקסט החסר

(3) הוסיפו מסיחים לרשימה של המילה החסרה

(4) ניתן למחוק את המסיח

(5) הגדרו את המסיח הנכון

(6) לחצו כדי להוסיף מסיחים נוספים

(7) הגדירו ניקוד למילה החסרה.


שימו לב! שאלה יכולה לכלול מספר מילים חסרות. הניקוד של השאלה יהיה הסיכום של הניקוד על כל המילים החסרות שמרכיבות אותה.