סוג שאלה זה מאפשר לכתוב משפט, ביטוי או פסקה ולהקצות בה מקום בו הסטודנט.ית ימלאו את המילה או המילים החסרות.


הנחיות:


  • יש לבחור בסוג שאלה  "השלם את הטקסט החסר"
  • נוודא שסמן העכבר עומד במקום בו נרצה להוסיף אפשרות מילוי ונלחץ על כפתור "תשובה לטקסט החסר"
  • תתווסף למטה תיבת "השלמת טקסט" בה נזין את התשובה
  • נוכל להזין את הניקוד הרלוונטי בצד התשובה 
  • נחזור על פעולות אלו עבור כל אפשרות של השלמת טקסט לאורך השאלה

ראו דוגמה בסרטון הבא: