אימות באמצעות "קוד משגיח" מאפשר למשגיח בכיתה לתת לסטודנטים קוד כניסה התקף לזמן מוגבל וכך למנוע אפשרות של העברת הקוד בין סטודנטים בכיתות שונות.


הנחיות:


  1. הגדרת אימות עם סיסמה. סוג האימות של הבחינה צריך להיות מוגדר על "אימות עם סיסמה".
    ניתן להגדיר זאת מראש בהגדרות המבחן בכספת, או ישירות במוניטור הבחינה תחת "הגדרות" -> "אופן אימות",
     וכן ניתן גם להגדיר זאת ספציפית לסטודנט במוניטור תחת לשונית "משתתפים" בעמודת "סוג אימות"
  2. יצירת הקוד. הקוד יופיע בלשונית "מידע אודות הבחינה" תחת עמודת "סיסמאות". כדי ליצור אותו יש ללחוץ על כפתור "צור קוד"
  3. הקוד מתחלף כל שתי דקות או על ידי לחיצה יזומה על הכפתור


שימו לב: 
הקוד הוא ספציפי למשגיח - זאת אומרת למשתמש איתו מתחברים למוניטור הבחינה
אין להעביר את הקוד למשתמשים אחרים

צד המשגיח:


צד הסטודנט: