במדריך הוידאו הבא נלמד על "הערות ציון", הערות אלו מתבצעות על ידי הוספת הערה בשימוש בכלי המינוס/פלוס ומצמידות את הורדת/הוספת הניקוד להערה באופן בו ניתן לשכפל זאת בקלות באמצעות בנק ההערות לאורך בדיקת המחברות בקורס שלנו. כמו כן נלמד כיצד ניתן לעדכן שינויים בהערות אלו באופן גורף.