לשונית הדוחות מספקת ניתוח גרפי מתקדם של ציוני השאלות לכל בחינה.

חשוב לשים לב שחלק מן הדוחות המוצגים במדריך זה מותאמים לניתוח שאלות סגורות כחלק ממבחן אונליין או מבחן מודפס מעורבל שהוקם במערכת הכספת.


סוגי הדוחות:


דוח כללי 

הדוח מציג: 

  • סטטיסטיקה כללית של הבחינה 
  • תרשים עמודות המציג התפלגות טווחי ציונים של הסטודנטים

במעבר עם העכבר על העמודות יוצג פירוט נוסף. 

במדדים בהם מופיע אייקון ה ℹ, , במעבר עכבר יתקבל פירוט נוסף לגבי המדד המוצג

 


דוח "כל השאלות"

הדוח מכיל תרשים המציג כל שאלה ביחס לממוצע המבחן הכללי. ניתן להיעזר בדוח כדי לאתר שאלות עם ציונים נמוכים או גבוהים באופן חריג.

בתחתית המסך תוצג סטטיסטיקה פרטנית לכל שאלה.

הסטטיסטיקה תופיע עבור השאלה שעל העמודה שלה נלחץ עם העכבר בתרשים 


כפתור העין : בכל הדוחות,  במעבר על כפתור העין נוכל לראות תצוגה מקדימה של השאלה


דוח שאלות פתוחות

הדוח יופיע רק במידה ויש שאלות פתוחות במבחן (יש לשים לב שכל השאלות המגיעות מסריקה או מטלה מוגדרות כשאלות פתוחות).

התרשים מציג את התפלגות טווחי הציונים בין הסטודנטים (ב%).

בתחתית יוצג ביאור להתפלגות הספציפית לכל שאלה. כדי להציג סטטיסטיקה על שאלה יש ללחוץ על העמודה הרלוונטית בתרשים


דוח שאלות סגורות

הדוח יופיע רק במידה ויש שאלות סגורות שנוצרו בעורך המקוון (במבחני אונליין או מבחנים מעורבלים מהכספת).


הדוח מכיל תרשים עמודות המציג את התפלגות אחוז הסטודנטים על פי המענה לתשובה: נכון, לא נכון וללא מענה.

בדוח מוצג מדד נוסף (צבע כתום) עבור תשובה שנבחרה פעמים רבות יותר מהתשובה הנכונה.


ניתוח מורחב

הדוח יופיע רק במידה ויש שאלות סגורות שנוצרו בעורך המקוון (במבחני אונליין או מבחנים מעורבלים מהכספת).


הדוח מציג את התפלגות המענה (נכון/לא נכון/ללא מענה) עבור כל השאלות הסגורות. במעבר העכבר על העמודה יוצג הערך באחוזים.

הדוח מכיל גם ניתוח פריטים מילולי בו יפורטו חריגות שהמערכת זיהתה ושכדאי לשים אליהן לב 


הדוחות מאפשרים לקבל תובנות שונות על המבחן, במבחן אונליין או מבחן מעורבל מהכספת תוכלו לבצע שינויים בתשובות הנכונות ובחלוקת הניקוד לשאלות הסגורות על פי תובנות אלו. למידע נוסף לחצו כאן