סולם ציונים (סרגל ציונים) נוסף מאפשר להגדיר קטגורייה מילולית או מספרית עבור טווח ציונים.

התיאור יתווסף כעמודה נוספת לקובץ הציונים הנבנה במערכת וכן יופיע בטבלת הנבחנים במסך הראשי.


שימו לב! 
- סולם הציונים אינו משפיע על שידור ציונים למערכות המידע של המוסד ולא על שידור הציונים החוזר ל Moodle
- לא ניתן להוסיף סולם ציונים כאשר לפחות אחת המחברות נמצאת בסטטוס נבדק

סולם ציונים על פי ניקוד

להוספת הסולם יש להכנס ללשונית "מערך ציונים" (1) ולסמן בתחתית את תיבת הסימון (2):

יש ללחוץ על כפתור "ציון מילולי" ולבחור בסוג המתאים

ניתן גם ליצור סרגל מותאם אישית על ידי בחירה ב"הוסף סרגל חדש"

הערך שיופיע הוא הערך בשדה "ערך שישודר לקובץ הציונים"

לשמירת הסולם יש ללחוץ על "שמור" 

במידה ויצרתם סולם חדש יש לפני כן ללחוץ על "צור סרגל חדש"

טבלת הנבחנים תעודכן עם רענון הדף או כניסה ויציאה ממסך הבדיקה

התיאור יופיע במסך הראשי:

ובקובץ אקסל הציונים שניתן להוריד מהמערכת:


ציון מילולי לשידור

ללא קשר לאופציית סולם הציונים המפורטת לעיל, ישנם מוסדות בהם הוגדרה, באופן מותאם, אפשרות שידור ציונים מילולי למערכות המידע בנוסף או במקום הציון המספרי.

אפשרות זו תופיע כתיבות סימון תחת מערך הציונים במחברת הבחינה. הערכים ייקבעו באופן מותאם לדרישות מוסד הלימודים.
לדוגמה:

(אפשרות זו תופיע רק למוסדות שהטמיעו זאת באופן מותאם מול תומקס)