כאשר תוכן המבחן בתצוגה המקדימה במוניטור שונה מאשר התוכן המקורי שבעורך הבחינה

יש לבדוק שלא מופעל תרגום אוטומטי בדפדפן שמשנה את התוכן המוצג

התרגום האוטומטי משנה את תצוגת העברית עצמה, לכן יש לכבות אותו ולבחון אם לאחר מכן התוכן תואם