בבחינות מודפסות מעורבלות בהן הסטודנט מסמן את התשובות בדף תשובון ייעודי, המערכת מבצעת זיהוי אוטומטי של הסימונים. במידה וישנם סימונים חריגים מתקיים תהליך של ולידציה (אימות) ידני. בתהליך הולידציה המערכת מציגה את הסימונים החריגים ומאפשרת לתקן אותם לפני שהבחינה עוברת לבדיקה של המרצה.שימו לב! 
1. עד לסיום שלב הולידציה, המרצה אינו יכול לראות את המחברות במערכת התומגרייד
2. כדי שלמשתמש תהיה הרשאת לבצע פעולת ולידציה צריך שיהיה לו משתמש מקביל בשתי המערכות: הכספת והתומגריידתוכן ענייניםפתיחת מסך הולידציה

כדי לפתוח את מסך הולידציה, עקבו אחר השלבים הבאים:

1. סמנו את קטגוריה אימות פענוח דפי תשובות

 2. נעלו את הרשומה על ידי לחיצה על המנעול

3. בתפריט פעולות, בחרו באפשרות התחל ולידציה של דף תשובותמבנה מסך הולידציה 

(לחצו על התמונה להגדלה) 


(1) סינון: ניתן לסנן את רשימת השגיאות לפי מזהה בחינה, מספר סטודנט וסוג השגיאה
(2) עמודה של מזהה בחינה (3) עמודה של מספר סטודנט (4) אזור התיקונים (5) תצוגה של השגיאות והתיקונים (6) צפיה בבחינה כולה (7) לוג של תיקונים שנעשו (8) סיום הולידציה


סוגי הולידציה

ישנם שני סוגי ולידציה לשני סוגי החריגות הבאים:

1. בעיית זיהוי של של קוד המבחן (מספר הגרסה)

2. בעיית זיהוי של סימוני תשובותתיקון זיהוי מספר גרסה


כאשר הסטודנט אינו מסמן את מספר הגרסה או מסמן אותה בצורה לא תקינה, המערכת תציג שגיאה בזיהוי הגרסה. במקרה כזה המערכת לא יכולה לבדוק את המבחן מאחר ואין התאמה לגרסה.

כדי לתקן את מספר הגרסה יש להזין במסך הולידציה את הגרסה הנכונה. ניתן לדעת את מספר הגרסה לפי המספר שהסטודנט כתב (מעל הסימון) או מהמדבקה של הברקוד בתצוגה של המבחן כולו.
לאחר הזנת מספר הגרסה המערכת תעשה עיבוד נתונים ותבדוק את הבחינה בהתאם למספר הגרסה שהוזן.תיקון שגיאות בסימון תשובות


ישנם סוגים שונים של סימונים שגויים בתשובות לשאלות סגורות על גבי דף התשובון.

עבור כל סוגי הסימונים השגויים ישנן שתי אפשרויות לתיקון

1. אם הסימון של הסטודנט אינו מתקבל, יש לסמן 0 במערכת

2. אם ניתן לקבל את הסימון, יש להזין במערכת את מספר התשובה הרלוונטי לפי הסימון


בחלק מהמקרים, למשל כאשר סטודנט מסמן שתי תשובות, ההחלטה אם לקבל אחת מהתשובות או לא לקבל נתונה בידי המוסד.


דוגמאות לסימונים שגויים


(1) סטודנט סימן תשובה אחת ב X אך סימן X גם על התשובה המושחרת. צורת הסימון הנדרשת היא השחרה בלבד ואם מתחרטים יש לסמן X על העיגול המושחר. על הבודקים להחליט אם לקבל מי מהתשובות או שיש לתת לסטודנט ציון 0 על השאלה

(2) סטודנט לא ענה על השאלה כלל. יש לסמן 0

(3) סטודנט בחר שתי תשובות. יש להחליט אם לתת ציון 0 על השאלה או לבחור אחת מן התשובות שסומנו 

(4) לשאלה שלושה מסיחים (ניתן לראות על פי הקו התוחם) והסטודנט בחר את התשובה הרביעית. יש לתת ציון 0 על השאלהבסיום תהליך הולידציה, לחצו על הלחצן DONE. בשלב זה תעבור רשומת הבחינה בכספת לסטטוס "ממתין לבדיקה ואישור ציונים", והמחברות יחשפו למרצה במערכת הTomaGrade להמשך בדיקת השאלות הפתוחות אם ישנן, ביצוע פעולות כגון צפייה בדוחות ומתן פקטור ולאישור סופי וסיום הבדיקה.