תכונה המאפשרת ליצור בחינת דמו מתוך בחינה קיימת.  בחינת הדמו משכפלת את הבחינה הנוכחית ומאפשרת להתנסות בה כנבחן.


במוניטור, תחת לשונית "מידע אודות הבחינה", לוחצים על כפתור "צור דמו" הממוקם בתחתית המסך: 

מוניטור בחינת הדמו נפתחת בלשונית חדשה, עם כתובת בחינה ומזהה בחינה חדש. כניסה לבחינת הדמו כסטודנט:

1. פותחים את ה- Vix (אפליקציית הסטודנטים)

2. מזינים את כתובת הבחינה (החדשה) ובשדה תעודת הזהות יש להזין את מזהה הסטודנט שלנו כפי שהוא מופיע במוניטור- שימו לב שבמוניטור החדש יופיעו פרטי הסטודנט על פי פרטי המשתמש שיצר את הדמו 3. במידה ונדרש: מזינים את סיסמת הביטחון (קוד אימות) המופיעה במוניטור בפרטי הבחינה ומתחילים בבחינה 

הערות חשובות:


  • יצירת הדמו תתאפשר רק עבור בחינות הנמצאות בסטטוס פעיל בלבד!
  • בחינת הדמו נפתחת לשעה אחת בלבד! 
  • כשיוצרים בחינה דמו, מתבטלות הנעילות (כלומר, אם בחינה מוגדרת כנעולה, בחינת הדמו תיפתח כלא נעולה)
  • בדיקת החומרה היחידה המתבצעת בבחינת דמו היא בדיקת חיבור לאינטרנט. על כן, אין צורך לחבר מצלמה\מיקרופון
  • ניתן לייצר מספר בלתי מוגבל של בחינות דמו, אך כל יצירת בחינת דמו חדשה, תדרוס את קודמתה: