TomaBank - בנק המבחנים והשאלות, הוא פתרון שלם ליצירה, אחסון ושיתוף של מאגר בחינות ושאלות באופן פשוט ומהיר. 


תוכן עניינים:


מבנה המסך

(לחצו על התמונה להגדלה)


(1) מעבר למערכות אחרות TomaGrade, TomaSafe

(2) פרטי משתמש ויציאה מהמערכת, (3) החלפת שפה (4) כניסה לפורטל התמיכה (5) אפשרויות חיפוש (6) ניווט בבנק (7) אפשרויות סינון (8) יצירת יישויות חדשות: שאלה, בחינה, תיקיה (9) תוכן הבנק


סינון

ניתן לסנן יישויות לפי מספר קריטריונים. כדי לסנן, לחצו על הסינון הרצוי, סמנו את הערכים הרצויים ולחצו על אישור. כדי לבטל את הסינון ולחזור לרשימת כל היישויות, לחצו על נקה.


חיפוש

לבנק שני סוגים של חיפוש: חיפוש רגיל וחיפוש מתקדם.

לחיפוש הרגיל, לחצו על זכוכית המגדלת, הזינו את מילת החיפוש ולחצו על הזכוכית מגדלת שלצד מילת החיפוש. המערכת תציג את כל היישויות שכוללות את מילת החיפוש בשם היישות.בחיפוש מתקדם ניתן להשתמש בשאילתא קיימת או ליצור שאילתא חדשה.


יצירת שאילתא חדשה:
לחצו על "New Query", לחצו על הזכוכית מגדלת, הזינו שם לשאילתא (לשימוש חוזר), בחרו את הקריטריונים לחיפוש (ניתן לבחור יותר מאחד) ולחצו על חיפוש.

להלן סרטון הדגמהלשימוש בשאילתא קיימת, לחצו על בחר שאילתא יצירת תיקייה חדשה


כדי ליצור תיקייה חדשה, בה ניתן לשמור שאלות ומבחנים, לחצו על הלחצן חדש, בחרו באפשרות תיקייה, הקלידו שם לתיקייה ולחצו על שמור. התיקייה תיווצר בתוך הכונן שלי.

כדי לייצר תתי תיקיות יש תחילה להכנס לתיקיית האם ובתוכה ליצור תיקייה חדשהיצירת שאלה חדשה


בבנק ניתן ליצור שאלות חדשות, לערוך שאלות קיימות ולהשתמש בשאלות אלה למבחנים שונים.

כדי ליצור שאלה חדשה, לחצו על הלחצן חדש, בחרו באפשרות שאלה.
המערכת תכניס אתכם באופן אוטומטי לעורך הבחינות. בעורך הבחינות  ניתן ליצור שאלות סגורות, שאלות פתוחות, שאלות נכון/לא נכון ושאלות פתוחות עם סעיפים.


להסבר מפורט על שימוש בעורך הבחינות, לחצו כאן


עריכת שאלה חדשה

כדי לערוך שאלה, יש לסמן את השאלה וללחוץ על לחצן העריכה. יפתח חלון העריכה בעורך הבחינות.
לאחר סיום העריכה יש ללחוץ על אישור.


שימו לב! כאשר עורכים שאלה במערכת, השאלה תשתנה בכל המופעים בהם היא קיימת כחלק מבחינהיצירת מבחן

הבנק מאפשר יצירת מבחן ב 3 דרכים.
1. יצירה של מבחן בעורך הבחינות (בדומה ליצירת שאלה)

2. יצירה של מבחן על ידי טעינת קובץ word לעורך הבחינות

3. יצירת מבחן חדש המתבסס על ייבוא של מבחן קיים או שאלות מהבנק


 כדי ליצור בחינה חדשה, לחצו על הלחצן חדש ובחרו באפשרות  בחינה


יפתח עורך הבחינות.

  • כדי ליצור בחינה בתוך העורך, לחצו על ה+ הירוק (1) כדי ליצור שאלה.
    למידע נוסף על יצירת שאלות, לחצו כאן
  • כדי לטעון קובץ word, לחצו על לחצן הייבוא ובחר באפשרות ייבוא מקובץ (2)
    לפרטים על טעינת קובץ Word, לחץ כאן
  • כדי לטעון מבחן/שאלות מהבנק, לחצו על לחצן הייבוא ובחרו באפשרות ייבוא מהבנק (3)

בחלון שנפתח תוכלו לבצע חיפוש לשאלות ולסנן שאלות לפי פרמטרים שונים.
כדי להעלות את השאלות הנבחרות למבחן החדש, לחצו על העלאת קובץ בחינות.


שינוי שם של בחינה

שינוי שם של בחינה מתבצע מתוך עורך הבחינות.
בעורך הבחינות לחצו על לחצן ההגדרות (גלגל שיניים) ובחלון שנפתח, הקלידו את השם של הבחינה. השם שנבחר יתעדכן בבנק.

שכפול מבחן

ראו הסבר על אפשרויות ייבוא תוכן בחינה קודמת לבחינה אחרת במדריך הבא:

איך שומרים ומייבאים בחינה מהבנק, כולל גרסאות ועוד...