* יש לשים לב שבמבחנים שנוצרו בעורך הבחינה בכספת (אונליין ומבחנים מעורבלים) מומלץ מאוד שלא להשתמש בכלי האיפוס מאחר ומעורבים בו תהליכי זיהוי סימוני הסטודנט ועשויים להדרש פעולות מורכבות מצד המשתמש לאחריו.

ישנם שני סוגי איפוס במערכת:

  1. איפוס בדיקת מחברת בודדת 
  2. איפוס בדיקה של כל הקורס 

הנחיות לביצוע איפוס מחברת בודדת


1. יש לגשת למסך הראשי
2.לסמן את הבחינה הנדרשת בתיבת הסימון 
3. בתפריט "אפשרויות נוספות" לבחור ב"אפס בדיקה לבחינה שנבחרה"- יש לשים לב לא לבחור ב"אפס קורס" פעולה שתאפס את כל המחברות 
4. לאשר את הפעולה

imageכדאי להסיר את הסימון מהמחברת לאחר השלמת הפעולה- השארת הסימון תמקד את הבדיקה רק במחברת הנבחרת ולאחר סיום בדיקתה לא תועברו אוטומטית לבדיקת המבחן הבא.

הנחיות לביצוע איפוס קורס

שימו לב שאיפוס קורס יאפס את כל הציונים, ההערות והאנוטציות בכל מחברות הבחינה. לבחינות אונליין ומעורבלות עם שאלות סגורות לא מומלץ לבצע איפוס. 
בבחינות מודפסות גם מערך הציונים יתאפס


1. יש לגשת למסך הראשי
2. בתפריט "אפשרויות נוספות" לבחור ב"אפס קורס" 
3. לאשר את הפעולה