כדי לבצע בדיקה רוחבית במערכת הTomaGrade, במסך הבדיקה נשתמש בכלי הציון ובסרגל הניווט התחתון כפי שמודגם בסרטון הבא: