שימו לב! 

יש לנו כלי מיוחד המותאם לבדיקה רוחבית (בדיקה לפי שאלה).  

במידה ואתם בודקים מבחן אונליין תוכלו לקרוא עליו כאן

במידה ואתם בודקים מבחן סרוק עליו השיבו הסטודנטים על גבי שאלון מובנה ואחיד תוכלו לקרוא עליו כאן
כדי לבצע בדיקה רוחבית במערכת הTomaGrade, במסך הבדיקה נשתמש בכלי הציון ובסרגל הניווט התחתון כפי שמודגם בסרטון הבא: