שלב בדיקת הבחינה

אופן בדיקת הבחינה במערכת הTomaGrade משתנה על פי סוג הבחינה:
* בחינה אונליין
* בחינה מעורבלת מודפסת
* בחינות סרוקות או מטלות

לקבלת קישור להדרכה הרלוונטית יש לבצע בחירתכם בדף הבא