תוכן ענייניםמראה חדש וממשק משופר

למדו מהסרטון הקצר הבא על השינויים המרכזיים הצפויים:

מחוון לניקוד רוחבי


מחוון הבדיקה מאפשר ליצור קריטריונים להערכה ומתן ציון עבור שאלות המבחן שישמשו את הבודקים למתן ציונים על סמך סטנדרטים מוגדרים מראש.

הכלי החדש מאפשר ליצור ולנקד באמצעות מחווני בדיקה, החל משימוש פשוט ועד למחוונים מבוססי קטגוריות עם שלל אפשרויות מגוונות.


למדו כאן על התכונה החדשההקלטת וובינר חי בו הוצגו השינויים הקרובים