תוכן ענייניםאיך מסיימים בדיקת מחברת בחינה בודדת?

במבחנים המכילים שאלות פתוחות אותן אנו בודקים ידנית במסך הבדיקה,  בסיום מתן הניקוד עבור כל מחברת נלחץ על "אישור סיום בדיקה" - המחברת תעבור לסטטוס "נבדק"

 


במבחני אונליין (או מעורבלים שנוצרו במערכת הכספת) המכילים שאלות סגורות בלבד אין צורך להכנס למסך בדיקת המבחן, המערכת תבדוק את המבחנים אוטומטית ותעביר אותם לסטטוס נבדק (ראו כאן הסבר על בדיקת מבחני אונליין המכילים שאלות סגורות בלבד)


איך מאשרים בדיקה עבור מספר מחברות בבת אחת

במסך הראשי:
1. סימון כל המחברות (או המחברות הספציפיות אותן תרצה לאשר)
2. תפריט "אפשרויות3. לחיצה על האופציה "אשר ציון לבחינות שנבחרו"
באופן כזה יאושר הציון למחברות , הן יעברו לסטטוס "נבדק" וניתן לתת פקטור במידת הצורך ולבצע סיום בדיקה.האם ניתן לבצע שינויים במחברת שבדיקתה הסתיימה?


כן. סיום בדיקת מחברת, בשונה מסיום בדיקת המבחן כולו באופן סופי (ראו פירוט בהמשך המאמר), הוא תהליך הפיך.


מחברת בודדת

במסך הבדיקה יש ללחוץ על הפוך עריכה לזמינה כדי לבצע שינויים: ניתן להכנס למחברת בדוקה על ידי לחיצה על שדה זהות הסטודנט בטבלת מחברות הבחינה

במסך בדיקת המבחן תופיע הודעה כי "המבחן בדוק ומאושר" וכן כלי הבדיקה יהיו נעולים


כדי לפתוח את הבחינה מחדש לעריכה יש ללחוץ כפתור "הפוך עריכה לזמינה" בסרגל הכלים העליון


כעת ניתן לבצע שוב שינויים בבחינה.


מספר מחברות

 כדי לפתוח לעריכה מספר מחברות (או את כולן) יש לסמנן במסך הראשי ובתפריט "אפשרויות" לבחור ב"הפוך עריכה לזמינה":

איך מסיימים את בדיקת המבחן באופן סופי?


לאחר שאישרנו סיום בדיקה עבור כל מחברות הבחינה יופיע במסך הראשי כפתור "סיים בדיקה", לחיצה עליו תסיים סופית את בדיקת המבחןשימו לב! במידה ורוצים להוסיף פקטור לבחינה יש לבצע זאת לפני לחיצה על סיום בדיקה 

מה קורה לאחר שלחצתי על "סיים בדיקה"?


לאחר לחיצה על הכפתור יתבצעו הפעולות הבאות:

1. המערכת תסגור את המבחן ותנעל אותו לעריכה ושינויים

2. בפאנל הקורסים שבמסך הראשי - הקורס יועבר מרשימת "מבחנים לבדיקה" לרשימת "כל הקורסים שלי"

3. קבצי המבחנים, כולל אנוטציות הציון וההערות יפורסמו לסטודנטים

4. פעולות נוספות המותאמות למוסד הלימודים הספציפי


איך מתעדכנים הציונים במערכות האקדמיות של המוסד?


נוהל העברת הציונים למוסד משתנה בין אחד למשנהו (ישנם מוסדות שההעברה היא אוטומטית וכאלו שההעברה מתבצעת ידנית על ידי המרצה) ולכן יש לברר זאת מול מוסד הלימודים עצמו או מול מחלקת התמיכה של תומקס.

בכל מקרה אם יש צורך לשלוח את הציונים בקובץ אקסל למוסד תוכלו להורידו על ידי לחיצה על כפתור "הורד קובץ ציונים" :איך מתבצע איחוד ציונים למבחן שמהווה רק חלק מהציון הסופי בקורס?


ישנם מקרים בהם המבחן שנבדק אינו מהווה את הציון הסופי בקורס ויש צורך לאחדו עם ציונים נוספים כגון ציוני עבודות או מבחנים נוספים.

איחוד הציונים במקרים אלו מתבצע לפי הנחיות המוסד ויש לברר זאת עם המדור הרלוונטי


האם ניתן לשנות ציונים במערכת לאחר סיום בדיקת המבחן?


שינוי ציונים לבחינות שכבר פורסמו יתבצע ישירות במערכות המוסד ולפי הנחיותיו, כמו כן במידה ויש צורך לבצע שינויים (לדוגמה במקרה של ערעור) או בדיקה חוזרת לאחר סגירת המבחן יש להעביר את בקשת פתיחת המבחן דרך המוסד ובתיווכו


הבחינות שלי הן חסויות, איך מונעים את פרסומן לסטודנטים?


במידה והבחינות הוגדרו מראש כחסויות על ידי המוסד או בתהליך יצירת המבחן הן לא יפורסמו. בכל מקרה יש לוודא עם המוסד את תהליך מניעת הפרסום טרם לחיצה על כפתור סיים בדיקה במסך הראשי