חדש באפליקציית הסטודנט - סימון מסיחים כלא נכונים

מערכת: TomaEtest


סימון מסיח כלא נכון

מעתה, יוכלו הסטודנטים לעבור על המסיחים של שאלות רב ברירה ולסמן לעצמם את המסיחים הלא נכונים. בחירת התשובה הנכונה נשארה כפי שהיתה. בחירת מסיח כלא נכון תסמן אותו עם קו חוצה. להלן סרטון המציג כיצד לסמן מסיחים כלא נכוניםחדש באפליקציית הסטודנט - סימניות


מערכת: TomsEtest


יצירת קבוצת שאלות מסוגים שונים

מהיום יש לסטודנטים אפשרות במהלך המבחן לסמן תשובה בסימנייה ולחזור אליה מאוחר יותר.


לדוגמה: אם סטודנט ענה על שאלה תשובה חלקית והוא רוצה לזכור לחזור לשאלה זו בשלב מאוחר יותר של הבחינה, עליו לסמן את השאלה בסימניה. הסימניה תופיע בנווט השאלות וכך ניתן יהיה לחזור אליה בקלות.