תוכן:


מהן שיטות הבדיקה?

ישנן 3 שיטות מרכזיות בהן ניתן לתת ציון במערכת:

  1. בדיקה ידנית במערך הציונים - בדיקה בה הניקוד מוקלד ישירות בתיבת השאלה שבמסך הבידקה, ללא שימוש באנוטציות על גבי המחברת.
  2. בדיקה באמצעות סרגל אנוטציות הניקוד - בדיקה הניקוד מתבצע ע"י לחצן ה-G הגדול (1) ולחצני ה"מיני G" לצד השאלות (2), כמו כן ניתן להשתמש בשיטה זו בציוני ביניים (3) ובכלי הניקוד הקבוע (4)
  3. בדיקה באמצעות מחוון - שימוש במחוון הבדיקה ומתן ציון באמצעות רמות ניקוד שונות לשאלה ו/או קריטריון.


בחירת שיטת בדיקה ומשמעותה

המערכת מאפשרת, לכל מחברת, מתן ציון רק עם שיטת בדיקה אחת בלבד - לא ניתן להשתמש ביותר משיטה אחת באותה מחברת.


כשנלחץ על אחד מכלי הבדיקה יקפוץ חלון "בחירת שיטת בדיקה" שיציג:

 (1) את שיטת הבדיקה בה בחרתם

(2) את השיטות שלא יהיו זמינות לאחר בחירה זו

(3) אפשרות לבחור את שיטת הבדיקה בבת אחת עבור כל המחברות במבחן.

שיטת הבדיקה הנבחרת היא למחברת ספציפית, אלא אם כן סומנה תיבת "אל תציג מסך זה שנית"איך משנים שיטת בדיקה לאחר שנבחרה

במידה ובחרנו בשיטת בדיקה ניתן לשנותה רק על ידי איפוס בדיקה למחברת.

במידה והחלנו את שיטת הבדיקה על כל המחברות, ניתן לאפס את השיטה רק על ידי איפוס קורס.קראו כאן על איך נותנים ניקוד לשאלה בכל אחת מן השיטות.