בלשונית "הגדרות ברמת המוסד", ניתן לקבוע מספר פרמטרים שלא  תתאפשר חריגה מהם

  1. מגבלת טווח הציונים (ניקוד מינימלי ומקסימלי לבחינה). הגדרה זו לא תאפשר לבודקים להגדיר ציון כולל לבחינה מתחת/מעל לניקוד המוגדר.
    שימו לב! במבחן אונליין הגדרה זו נקבעת בכספת ולא תאפשר שינויים בדשבורד.

  2. אפשר אנונימיות. הסתרת תעודות הזהות של הנבחנים במסך הבדיקה.
  3. מגבלת פקטור. מקסימום תוספת או החסרת ניקוד באמצעות פקטור.


לעריכת הפרמטרים יש ללחוץ על כפתור "ערוך" ולאחר שינוי לחיצה על "שמור".