מטרתו של ה"מוניטור-על" היא לתת תמונה כללית על כלל מבחני האונליין שמתקיימים במוסד בתאריך ספציפי. 

ניתן לראות רשימת מבחנים, כמויות של סטודנטים, רשימת מרצים ועוד. 

ממקומות שונים ב"מוניטור-על" ניתן להגיע ישירות למוניטור ספציפי של בחינה.


תוכן ענייניםכניסה למערכת

כניסה למוניטור-על היא מתוך הכספת, בתפריט אפשרויות, בחרו "ניהול אמינות".  הכניסה מורשית לבעלי הרשאות בלבד.


המסך הראשי

(לחצו להגדלה)


(1) בחירת תאריך להצגה: ניתן לבחור טווח תאריכים

(2) סך הנבחנים: סינונים שונים של הסטודנטים בכל הבחינות בתאריך הנבחר
(3) הקבוצה שלי: רשימת המרצים, משגיחים. ניתן לבצע חיפוש
(4) מבחנים: המבחנים הפעילים בתאריך שנבחר. לחיצה על כל שורה של מבחן תפתח את המוניטור של אותו מבחן. כמו כן, ניתן לבצע חיפוש לפי שם.
(5) ניווט לעמודים אחרים במערכת (ראה פירוט בהמשך)


בחירת תאריך

כדי לבחור תאריך, לחצו על התאריך שמופיע ובתאריכון שנפתח, בחרו תאריך או טווח תאריכים 


פעילויות

במסך זה ניתן לראות טבלה ראשית המכילה את פרטי המבחן וכן את אחוזי ההגשה.

(לחצו להגדלה)

(1) ניתן לבחור תאריך או טווח תאריכים

(2) ניתן לקבץ את המבחנים לפי מבחן/מרצה/סטטוס

(3) ניתן לבצע חיפוש לפי שם או לפי מזהה מבחן

(4) ניתן להגיע ללשונית משתתפים במוניטור של כל בחינה ובחינה ע"י לחיצה על כפתור "פתח באמצעות מוניטור


משתתפים

במסך זה ניתן לראות טבלה ראשית המכילה את פרטי הסטודנט ואת פרטי הבחינה שבה משתתף.


 (לחצו להגדלה)


(1) ניתן לבחור תאריך או טווח תאריכים

(2) ניתן לבצע חיפוש לפי שם או לפי מזהה מבחן

(3) בלחיצה על הכפתור "פתח באמצעות מוניטור", יפתח המוניטור של הבחינה על לשונית משתתפים ובסינון לסטודנט הספציפי. 


ניהול יושרה

במסך זה ניתן לראות טבלה ראשית המכילה את פרטי הסטודנט, את פרטי הבחינה שבה משתתף, את ניקוד האמינות שקיבל, כמות האירועים שזוהו וסטטוס האמינות.


(1) הורדת נתוני הטבלה לקובץ אקסל

(2) סינון נתונים: ניתן לסנן את נתוני הטבלה באמצעות לחיצה על הטאבים או ע"י בחירת הפילטרים המופיעים מעל הטבלה 

(3) ביטול הסינונים על ידי לחיצה על "ביטול כל הסננים"

(4) חיפוש: ניתן לבצע חיפוש לפי מזהה נבחן, מזהה מבחן, שם, מזהה קורס.


סינון לפי תאריך

ברירת המחדל תציג את כל הסטודנטים שנבחנו ב24 שעות האחרונות.

בלחיצה על הסינון, ניתן לבחור אפשרויות אחרות שמוגדרות מראש כגון שבוע אחרון או להכניס טווח תאריכים. לאישור הפעולה לחצו על "להחיל"


סינון לפי ניקוד אמינות

ניקוד האמינות נקבע באופן אוטומטי עבור כל סטודנט בכל בחינה. ניתן לשנות את ניקוד האמינות שנקבע בדוח אמינות של סטודנט ספציפי. בסינון לפי ניקוד אמינות ניתן לסמן ניקוד אחד או יותר. לאישור הפעולה לחצו על "להחיל"


סינון לפי אירועים

אירועים מסוגים שונים מוקלטים באופן אוטומטי בזמן בחינה. לעיתים, בזמן בדיקה של האירועים, ישנו צורך לבדוק אירוע מסוג ספציפי. כדי לסנן לפי אירועים, לחצו על הסינון "אירועים" לאחר מכן על הסימן + כדי להוסיף סינון (פילטר) ואז בעמודה סוג, ניתן לבחור את סוג הסינון. כדי לאשר את הפעולה, לחצו על "להחיל"סינון על פי בחינה

לסינון על פי בחינה, לחצו על "שם ומזהה בחינה". בחלון שנפתח ניתן לסמן מספר בחינות וכמו כן ניתן לבצע חיפוש על פי מזהה בחינה או שם הבחינה. לאישור הפעולה והצגת כל הסטודנטים בבחינות שנבחרו, לחצו על "להחיל".


סינון על פי קורס

לסינון על פי קורס, לחצו על "מזהה קורס. ברשימה שנפתחת ניתן לסמן קורס אחד או יותר וכמו כן לבצע חיפש.

לאישור הפעולה לחצו על "להחיל"


סינון על פי מצב טיפול

מצב טיפול נקבע לכל דוח אמינות של סטודנט לאחר בדיקה של האירועים.

לסינון על פי מצב טיפול, לחצו על הריבוע עם מצב הטיפול הרלוונטי.פתיחת דוח אמינות של סטודנט

מתוך מסך ניהול אמינות, ניתן להגיע לכל אחד מדוחות האמינו של הסטודנטים.

לפתיחה של דוח אמינות, סמנו את רשומת הסטודנט ולחצו על "צפיה בדוח"