בסרטונים הבאים נדגים בין השאר:

  • כיצד ניתן לשמור את תוכן הבחינה שאנו יוצרים בכספת בבנק הבחינות
  • כיצד לייבא תוכן של בחינה שיצרנו בעבר לרשומת בחינה אחרת
  • הסבר על תצוגת צפייה והפיכת עריכה לזמינה
  • שמירה וייבוא גרסאות לאותו מבחן


בסרטון הבא נסביר ונדגים כיצד הבחינה שאנו מפקידים נשמרת בבנק המבחנים, כיצד ניתן לה שם משמעותי וכיצד נייבא את תוכנה לרשומת בחינה אחרת:אחרי שייבאנו את תוכן המבחן הקודם למבחן הנוכחי, ייתכן ונרצה לשנות את התוכן. האם זה ידרוס את התוכן הקודם? איך התוכן החדש נשמר?

הסבר והדגמה בסרטון הבא:


בכל פעם שמעלים תוכן בחינה קיים שנשמר כבר בבנק, ולוחצים על "הפוך עריכה לזמינה" יוצרים למעשה גרסה חדשה. 

בסרטון האחרון נסביר ונדגים את העבודה עם הגרסאות, כיצד הן נשמרות וכיצד ניתן לראות את הגרסאות השונות ולייבא את הרלבנטית עבורנו: