תוכןמהן שאלות קוד?

שאלות הקוד מאפשרות לסטודנטים לכתוב קוד כתשובות לשאלות הבחינה במגוון שפות תכנות. 

בנוסף, עבור שפות ספציפיות*, הנבחנים גם יכולים להפעיל את הקוד.

תכונה זו מאפשרת למרצים לכלול קובצי תבניות קוד בתוך השאלות, מה שמאפשר לתלמידים לצפות, לערוך ולהריץ עליהם בדיקות ("טסטים") במהלך הבחינה. 

ניתן להוסיף לקבצים אלו בדיקות אוטומטיות, המחשבות אוטומטית את ציון התלמיד לשאלה. מותר להוסיף רק קבצים מהשפות שצוינו*.


לצפייה בהסבר על צד הנבחן בפורטל הסטודנטיםכיצד יוצרים שאלת קוד בעורך הבחינות (TomaEditor)


ניתון לבחור את שאלת הקוד מתפריט סוגי השאלות בצד עורך השאלה. 


כאשר שאלה היא מסוג "שאלת קוד", תוכלו לבחור בין שני מצבים: 

1. ללא קבצים

2.  עם קבצים. 


ללא קבצים

ניתן להגביל את הנבחנים למענה בשפת תכנות מסוימת או לבחור באפשרות "Any" ולאפשר לנבחנים לבחור את שפת התכנות למענה:

בנוסף, ניתן לבחור האם הנבחנים יוכלו להריץ את הקוד שהוא כותב, או לא.

שימו לב! אם שפת התכנות שנבחרה אינה אחת מהשפות הנתמכות, האפשרות של הסטודנטים להריץ את הקוד לא תהיה זמינה. עם קבציםבמצב זה, ניתן להוסיף קבצי תבנית קוד לשאלה. 

לחיצה על החץ לצד כל קובץ שהועלה ניתן לקבוע:

- הרצת קוד: האם לאפשר להריץ את הקוד.

- הרצת טסטים בצד הנבחנים, אלו הם טסטים שהנבחנים יוכלו לבצע במהלך הבחינה. 

כדי להוסיף קלט, יש להזין את הערכים בתיבת ה'קלט' וללחוץ על כפתור "+" עבור כל קלט נוסף. 

לאחר מכן, יש לספק את הפלט המתאים וללחוץ על כפתור "הוסף טסט". 

ניתן להסיר טסטים על ידי אייקון פח האשפה שיופיע לתד כל בדיקה שהוספנו.

הרצת טסטים אוטומטיים, טסטים אלו ירוצו ברקע לאחר סיום הבחינה ויתנו ציון לשאלה בהתאם לתוצאות. 

כדי להוסיף קלט, יש להזין את הערכים בתיבת ה'קלט' וללחוץ על כפתור "+" עבור כל קלט נוסף. 

לאחר מכן, יש להזין את הפלט המתאים. 

לבסוף, יש להגדיר את הנקודות שיינתנו לכל טסט וללחוץ על כפתור "הוסף טסט". שימו לב שסך הניקוד לכל הטסטים צריך להיות תואם לניקוד שהוגדר לשאלה


ניתן להסיר טסטים על ידי אייקון פח האשפה שיופיע לתד כל בדיקה שהוספנו.

הקובץ שהועלה יוצג בעורך CodeMirror עם הדגשות תחביר מותאמות:


שימו לב שלא יהיה ניתן לאשר את הבחינה במקרים הבאים:
- לא הועלו קבצי התבנית
- אם סך ניקוד הטסטים האוטומטיים אינו תואם לניקוד השאלה
- נבחרה האפשרות להוספת טסטים (ידניים או אוטומטיים) אך בפועל לא נוסף אף טסט* רשימת שפות נתמכות 

(שפות התומכות בהוספת קבצי תבניות, הפעלה ובדיקה)

  • C
  • C++
  • Python
  • Java
  • PHP