רשימת אתרים מורשים מאפשרת ליוצר הבחינה להוסיף לסטודנט קישורים לנבחנים שיאפשרו להם לגשת לאתרים שברשימה במהלך המבחן.


שלבים להוספת קישורים למבחן:

1. הוספת הקישורים מתבצעת בעת יצירת המבחן בעורך שבכספת (TomaSafe)

2. נלחץ על לחצן הקישורים
3. נוסיף את כתובת האתר ונגדיר "רמת נעילה":

    1. נעילה מלאה: רק לכתובת האתר שהוגדר, ללא יכולת לגשת ממנו לאתרים אחרים
    2. נעילה חלקית: הרשאה לדומיין מסויים שיאפשר גישה רק לאתרים תחת אותו דומיין
    3. ללא חסימה: הרשאה מלאה לאתר, ללא הגבלת יציאה לאתרים נוספים*.
* לא תהיה גישה לשורת הכתובות במערכת (לא יהיה ניתן להזין כתובת אתר), הגישה לאתרים אחרים תהיה אפשרית רק על ידי לחיצה על לינקים, אם קיימים, בתוך האתרכיצד זה נראה בצד הנבחן? לחצו כאן כדי לראות