קובץ הMSI הוא חבילה התקנה המאפשרת את הפצת התוכנה בבת אחת לכל המחשבים הנדרשים (בכיתת מעבדה לדוגמה).

להורדת קובץ הMSI של תוכנת הVIX יש ללחוץ כאן

הנחיות חשובות לפני ההתקנה (לא לדלג):

  • התקנה ע"י איש טכני בלבד. ההורדה היא עבור אדמיניסטרטורים ומיועדת להתקנה במעבדות/כיתות מחשבים
  • תנאי מוקדם להתקנת הMSI של יישום הVIX הוא תוכנת SEB מותקנת על המחשבים. במידה ואינה מותקנת חובה להתקינה לפני הרצת ההתקנה של הVIX:
  • אין תמיכה בעדכון אוטומטי. קובץ הMSI אינו תומך בעדכון אוטומטי - כשיש עדכון יש להסיר את התוכנה מכלל המחשבים ולהתקינה מחדש (כמו כן לאחר ההתקנה התוכנה אינה נפתחת אוטומטית)