לעיתים נרצה לגשת למבחן שסיימנו כבר את בדיקתו. 

כדי לגשת למבחן שנבדק:

1. במסך הראשי יש לגלול לעבר רשימת הקורסים הבדוקים:

2. ללחוץ על כפתור הפלוס (+) כדי להציג את הקורסים

3. ללחוץ על הקורס הרלוונטי

4. לסמן את הבחינה/ות בהן נרצה לצפות ולחיצה על "צפה בבחינה":

5. במידה ונרצה להוריד מחברת בדוקה למחשב נוכל לבצע זאת בלחיצה על כפתור ה"עין" (ראו כאן הרחבה)